Експертен екип от Съвета по иновации при БТПП и КЦЕПЛ консултира фирми и публични организации относно техните проекти по Плана Юнкер, които кандидатстват пред ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ - ЕФСИ. Вж. материалите относно Европейски портал за инвестиционни проекти и указанията и апликационната форма, предоставени в трите линка по-долу:

invest eu 1 

Европейската комисия разработи амбициозен план в подкрепа на инвестициите в ЕС чрез създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), полагайки едновременно с това системни усилия за справяне с нормативните пречки пред инвестициите.

В момента изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: значителен брой проекти вече бяха финансирани от групата на ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, а от септември започна да работи и ЕКЦИВ.

  Създаването на ЕПИП ще бъде важна стъпка към по-плавното функциониране на инвестиционния пазар, предлагайки в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа само с едно кликване върху картата на ЕС. 

ЕПИП ще свързва световните инвеститори с организаторите на европейски проекти . За да се гарантира достатъчен интерес към портала и ползването му от инвеститорите от момента на пускането му (предвидено за февруари 2016г.), е необходимо ЕПИП да стартира с критична маса от потенциални инвестиционни проекти на ЕС.
  За организаторите на проекти  се публикуват приложените разяснения и формуляр за ЕПИП проекти, както и прилежащите инструкции; това ще даде възможност на всеки организатор на проекти от ЕС, който търси инвеститори (за проекти над 10 милиона евро), да подаде своя проект. В бъдеще, когато ЕПИП започне да функционира пълноценно, проектите ще се подават онлайн.

Приложение:

Разяснения за ЕПИП

Формуляр за ЕПИП

Инструкции за кандидатстване

По схемата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

За връзка и заявки - тел. 02/ 8117 497 или е-мейл v.velichkov@inovacii.bg 

  • Брой на страници: 558
  • Корици: меки
  • Език: български
  • Тегло: 807 грама
  • Размери: 23x16.5
  • ISBN: 9546498459
  • Баркод: 9789546498458

Силата на парите

Година на издаване: 2005

Колко от нас са си задавали въпросите кога, къде за първи път са възникнали парите, какво са представлявали, от какво са правени, как са използвани и как са конвертирани при търговските отношения между народите? Книгата "Силата на парите" се е опитала да даде отговор на тези и много други въпроси. Парите са и най-устойчивият паметник, от който е възможно нашите съвременници да узнаят повече за историята и битието на много народи; които не са имали писменост. Авторът е използвал алегорията, че за парите е възможно да се пише само във "вид на приказка". С този специфичен начин на изразяване на тази на пръв поглед сложна и неразбираема за мнозина материя, книгата е насочена към по-широк кръг читатели.

Прочети още...

         видеo   Досега само 1,2 на сто от предвидените от Европейския съюз 13,2 млрд. евро са усвоени от българските бенефициенти. Това съобщи вчера зам.-председателят на Националната предприемаческа и занаятчийска камара Йосиф Аврамов.

Прочети още...

   В БТПП се състоя в началото на юли научно-практическа конференция „Публично-частното партньорство и малкия и средния бизнес в България”, организирана от Фонд „Научни изследвания”, Националната предприемаческа и занаятчийска камара, член на БТПП и Консултантски центърпо европейски програми„Люлин”. Тя бе  открита от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

Прочети още...