видеo   Досега само 1,2 на сто от предвидените от Европейския съюз 13,2 млрд. евро са усвоени от българските бенефициенти. Това съобщи вчера зам.-председателят на Националната предприемаческа и занаятчийска камара Йосиф Аврамов.

При тези темпове едва ли до края на 2013 г. ще оползотворим и половината от парите, които ни отпускат от общността. За да ускорим темпото, с което получаваме средства по 7-те оперативни програми, е необходимо да бъде създадена държавна компания или публично-частен консорциум от фирми, които да изготвят централизирано европроектите, предлага експертът. Около 0,5 на сто от европарите са усвоявали преди 20 г. комшиите ни от Гърция, преди да се създаде подобна структура. Сега там освен национална компания, в която се пишат проектите, кметството на Атина също си има център, който помага на бенефициентите. В 21 на сто от българските общини няма нито един специалист по европейските програми, а в не малка част от останалите само кметът или секретарят на общината се занимават с тази работа. Често хората, които искат да получат средства от ЕС, плащат на съмнителни експерти, които им вземат парите и не успяват да им свършат работа. Да бъде намалена бумащината при кандидатстването, защото сега трябва с микробус да се докарат 90-те папки с документация в областните администрации. Всичко това може да се сведе до флашка с няколко файла, убедени са от занаятчийската камара. Най-голяма дупка при усвояването на средствата има при Програмата за развитие на селските райони и по ОП Конкурентоспособност. Да бъдат поканени експерти от Брюксел за оказване на техническа помощ на