В БТПП се състоя в началото на юли научно-практическа конференция „Публично-частното партньорство и малкия и средния бизнес в България”, организирана от Фонд „Научни изследвания”, Националната предприемаческа и занаятчийска камара, член на БТПП и Консултантски центърпо европейски програми„Люлин”. Тя бе  открита от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

   Презентация на тема: „Ролята на Министерството на икономиката и енергетиката в подпомагането на формите на публично-частно партньорство” направи Николай Истатков, н-к отдел в дирекция „Политика по отношение на предприятията” при МИЕ. Следващата лекция бе „Същност и видове публично-частно партньорство”, изнесена от доц. Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”. За „Създаването  и осъществяването на публично-частен проект” говори Александър Банев, председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. НСНИ също взе участие във форума чрез разработката  „Ролята на публично-частното партньорство в областта на посредничеството с недвижими имоти”, представена от Васил Шопов, управител на „Феникс” ЕООД и член на УС на Национално сдружение Недвижими имоти. Разискванията на участниците продължиха повече от час от предвиденото време в програмата на конференцията и повечето се свеждаха до необходимостта от създаването на законодателна рамка на публично-частното партньорство у нас.

picture 006
 picture 007
 picture 008
 picture 009