02112017 1    На 02.11.2017 г. Бургаската търговско-промишлена палата бе домакин на информационен ден за представяне на иновативен проект „С Банка Пиреос до ключ” – професионално партньорство между банка, архитект и строител за комплексно обслужване по изграждане на еднофамилни къщи, разработен със съдействието на Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата (СИ към БТПП). 
След приветствието на председателя на Бургаската търговско-промишлена палата инж. Цанко Иванов, доц.Йосиф Аврамов запозна участниците с дейността на СИ към БТПП и неговата роля за развиването на идеята за тристранното партньорство до кредитен продукт.

Прочети още...

 
На 13.05.2016 г. в БТПП Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас – Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Техническия университет, гр.София и Химико-технологичен и металургичен университет, гр.София”. На нея пред над 40 участници и гости преподаватели от тези университети и бивши техни докторанти, заемащи мениджърски позиции в големи предприятия, презентираха примери за добри практики в областта на иновациите. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП. Приветствие от името на вицепремиера и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева произнесе проф.Иван Димов, зам.министър на образованието и науката с ресори „Наука” и „Висше образование”.  В рамките на дискусията приветствия отправиха и проф. Георги Михов, ректор на ТУ, гр.София, проф.Емил Михайлов, зам.ректор по научната част на ХМТУ, София и Теменужка Палова от Министерството на икономиката. На форума бяха представени:
Прочети още...

По покана на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, фирма Intertek представи новостите в стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO.

Прочети още...

За трети път Съветът по иновации и развитие на технологиите към БТПП и БАН връчиха награди за най-успешни иновативни фирми и най-иновативни проекти за 2015 г.

Първи приветства участниците домакинът на събитието акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН.

Прочети още...

  В БТПП се проведе кръгла маса на тема: „Примери за успешни иновации в БАН” и характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тя бе открита от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) и член на УС на БТПП, който бе и модератор на кръглата маса. Приветствия към участниците бяха изпратени от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и от Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката.

Прочети още...