Във Варна се състоя работна среща на доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП с ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) проф. Петър Христов. На срещата присъства доц. Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика“ при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която заедно с младежите Марк Киричев и Симеон Атанасов се включиха онлайн на проведената в БТПП в края на месец юли 2020 г. кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“.

Тя представи своя проект, по който работят съвместно с нейни колеги от ВСУ и с учени от Медицинския университет, гр.Варна. Той е фокусиран върху биоинформатиката и образната диагностика в медицината. Този проект е част от своеобразна екосистема, в която взаимодействат преподаватели  и от други университети (не само от България), докторанти, студенти и ученици. Проф.Петър Христов запозна участниците в срещата и с други научни проекти, по които работят учените от ВСУ и в които участват и студенти и докторанти.

На срещата във ВСУ доц. Йосиф Аврамов представи близо десетгодишната дейност дейност на Съвета по иновации при БТПП и покани учени от университета да участват в трите конкурса на Съвета по иновации: за най-успешна иновативна фирма, за най-добър иновативен проект и за най-перспективен старт ъп. Договорено бе съвместно участие на академичната общност от ВСУ и в други събития на Съвета по иновации, като предвидения форум за финансиране на стартъпи във Варна през месец март 2021 г. съвместно с Варненската търговско-индустриална камара и Фонда на фондовете, както и с представители на регионалните клонове на водещи български банки, дислоцирани във Варна.

Очаква се на 18 септември да бъде отворена покана за проекти по линия на Европейския иновационен съвет за 1 млрд. евро в десет области - от енергетиката до гражданско участие. Това каза българският еврокомисар Мария Габриел  на кръгла маса „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в Програмен период 2021-2027 г. и мястото на Република България в този процес“. Инициативата за дискусията беше на Съвета по иновации при БТПП  със съдействието на Enteprise Europe Netwrok и се състоя в онлайн формат.

При откриването на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза ангажираността на Палатата за подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Във встапителната си презентация Мария Габриел очерта предвижданите инициативи в нейния ресор в Програмен период 2021 – 2027 г. и някои новости в рамките на програмата "Хоризонт - Европа", които е важно да бъдат припознати от бизнеса. Тя уточни, че създаването на Европейския иновационен съвет ще допринесе на стартиращите компании, както и на малкия и среден бизнес, да имат директен достъп до финансиране. 

Мария Габриел съобщи, че е отворена регистрацията за Европейските дни на изследванията и иновациите, които ще се проведат виртуално на 22-24 септември  с интересни интерактивни представяния. Регистрация ТУК

След експозето на еврокомисар Мария Габриел в  кръглата маса взеха участие:

Доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП, с доклад „Ролята на Съвета по иновации при БТПП в иновационната инфраструктура на България“.

Чл. кор. проф. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН, презентира темата: „Научни постижения и иновации в БАН - проблеми“. Той очерта значителните научни постижения на учените от БАН и ги сравни с тези от другите страни в ЕС и конкретно с т.нар. 13 нови страни в общността. Посочи също доброто взаимодействие на институтите в академията и на Централното  управление на БАН с БТПП и конкретно със Съвета по иновации при БТПП, в т.ч. и по отношение на проекта на съвета - Платформа „Иновационна борса“, който бе създаден преди пет години със съдействието на екип от учени от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. 

Проф. Мартин Банов - председател на Селскостопанската академия,  изнесе много интересна презентация на тема: „Наука и иновации в земеделието в България“, като направи ретроспекция на 130-годишната история на селскостопанската наука у нас и изтъкна нейните успехи през тези години, както и в наши дни.

Проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС,  директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на големите  данни, направи презентация тема: "Нормативни пречки пред  технологичния трансфер на интелектуалната собственост от Академията към Бизнеса - предизвикателства и решения" . 

Видео запис на участието на г-жа Мария Габриел може да проследите от тук

Г-жа Мария Габриел участва в кръгла маса на тема „Политиката на ЕС за развитието на иновациите в Програмен период 2021-2027 г. и мястото на Република България в този процес, организирана от Българската търговско-промишлена палата, Съвета по иновации и Enteprise Europe Netwrok“

Подготвяме с екипа ми нова възможност за използване идеите на Програма 2020. А онези които оценяват проекти от Централна Източна Европа ще трябва да познават условията, в които ще се изпълняват тези иновационни инициативи. Искам също да дадем възможност на онези фирми и консорциуми, които ще кандидатстват да ги защитят по прозрачен начин.

Чувствителна съм към тези срещи и благодаря за тях защото всичко, което ми е казано от представителите на бизнеса съм се опитала да го включа в разработката на идеите за зелен преход.

Още е отворена регистрацията за обсъждането на Европейските дни на иновациите , което е годишното събитие на моя екип, като предвиждаме да е 22 или 24 септември. Тогава ще видите много интерактивни представяния в това издание, което ще е изцяло виртуално

Беше дадена предварителна информация за програми в процес на реализиране, което е важно с оглед на подготовката на идеи за кандидатстване.

Видео запис на участието на г-жа Мария Габриел може да проследите от тук

По инициатива на Съвета по иновации в мраморното фоайе на БТПП е подредена изложба на един от известните български художници - Иван Яхнаджиев. При откриване на експозицията председателят на Палатата Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП  по традиция насърчава  и подкрепя българските художници, като им предоставя място за творческа изява в центъра на София.

За творчеството на авангардния художник говори галериста Цена Бояджиева, внучка на класика на българската живопис Златю Бояджиев, като показа негово неизвестно платно.

Сред  гостите на откриването  беше и проф. Огнян Герджиков, бивш председател на Народното събрание, който подчерта, че авторът печели почитатели с неповторимия колорит на творбите си, с новаторството в живописната техника.

Доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации, сподели впечатленията си от над 500-те творби, които е видял в ателието на художника, както и от вдъхновението, с което той преподава на бъдещи млади художници от Италианския лицей в кв. Горна баня в столицата.

На откриването на изложбата бе представена и дебютната книга на младия автор Явор Янесовски – „Чакани вселени“,  с илюстрации на Иван Яхнаджиев.

Картините са на разположение за посетители в мраморното фоайе на БТПП всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. в продължение на 2 месеца.

Кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“ се проведе в БТПП по инициатива на Съвета по иновации. Чрез виртуална класна стая, осигурена от Русенския университет “Ангел Кънчев“, в събитието се включиха и около  40 участника от цялата страна.

Кръглата маса беше открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП, който накратко запозна присъстващите с дейността на съвета. Той покани участниците в УчИ-БАН (ученици в последните класове на гимназиите и студенти в първи курс на университетите) да се присъединят към състава на Центъра за младежко иновационно предприемачество за старт ъпи, който ще се създаде през есента на 2020 г. от Нов български университет, съвместно с Висшето училище по администрация и мениджмънт на франкофонията.

От името на ръководството на БАН приветствие към участниците отправи проф. Нина Атанасова, научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот“ в БАН.

 С включване онлайн от Бургас акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по иновации, също поздрави участниците в кръглата маса и сподели своите впечатления от работата на Ученическия институт.

Акад. Петър Кендеров, ръководител на Ученическия институт на БАН, запозна участниците с целите, задачите, историята и постиженията на института. Презентация на тема „Успехи и проблеми в дейността на Ученическия институт към БАН“ беше предстaвена от Елена Панчовска, организатор на дейността на УчИ-БАН. Константин Делчев, дългогодишен и опитен ръководител на български отбори за участие в престижни международни състезания на млади учени, даде примери за много успешно участие на възпитаници на Ученическия институт в такива форуми.

Виртуалната класна стая даде възможност на участниците от страната да следят онлайн в реално време дискусията, да се включват и споделят своя опит и теми на разработки, създадени с помощта на учени и ментори от БАН.

Отлично впечатление направи презентацията „Neuromarketing“, която изнесе Тодор Белев от Английската езикова гимназия в София, от името на екипа с ръководител доц. Вера Кольовска от ИЕМПАМ – БАН и научен консултант проф. Димитър Масларов, началник на Неврологична клиника при Първа МБАЛ, София.

Анелия Крумова, вече студентка по право, разказа за своята ползотворна работа със своите научни ръководители доц. Ваня Мичева от Института за български език на БАН и Антония Маровска, учител в СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кърджали. Тя описа накратко  своя проект „Думите от речника на баба“, посветен на говора и фолклора на жителите на с. Припек, Кърджалийска област. Нейното изследване показва, че говорът на село Припек е един от най-богатите на старинни думи и общността е съумяла да съхрани българския език и култура въпреки столетия съвместен живот със съседни турско- и гръцкоговорящи селища.

Онлайн се включиха от Пловдив Катерина Прончева и Велислав Борисов, които са едва в 7 клас в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив. Те разказаха за работата си с техния научен ръководител Невена Ичевска върху изработването на речник на фразеологизмите в бълг. език,  изследвайки моделите, по които се образуват фразеологичните словосъчетания, тяхната продуктивност, механизмите за възникване и вариативност на формите. Велислав и Катерина са разработили езикови игри за по-лесното усвояване на тези езикови единици в часовете по български език. Извършената работа задълбочава подготовката на младите хора по български език, развива изследователския им опит, дава им възможност да изберат свой професионален път в бъдеще.

Доц. Галина Момчева от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“,  заедно с младежите Марк Илчев и Георги Атанасов се включи онлайн, за да разкаже за проекта, по който работят. Той е фокусиран върху биоинформатиката и образната диагностика в медицината. Уникалното при него е, че е част от своеобразна екосистема, в която взаимодеистват преподаватели в университети (не само от България), докторанти, студенти и ученици.

Любомир Янчев, бивш участник в Ученическия институт по математика и информатика, разказа онлайн за успешно реализирани свои иновативни идеи и за ползата от общуването с български учени и ментори. Разказа за пътя, който той е изминал, за да създаде своя компания, която продава на световните пазари. Той изрази своята благодарност към академичната иновативна среда, от която е почерпил вдъхновение и опит за реализирането на свои продукти с изкуствен интелект, като системата „Мелиса“.

Иван Тодоров, сега студент по история, сподели своя ползотворен опит от работата с д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания на БАН и призова младите хора да се възползват от уменията и знанията, които биха получили по пътя за своето професионално ориентиране и реализация. Неговата разработка, с която участва през 2019 в сесия на УчИ-БАН „Граф Игнатиев срещу България?“, опровергава с документални исторически източници някои псевдонаучни твърдения относно посланическата му дейност като извънреден посланик на Руската империя в Цариград.

С включване онлайн Ивелин Стоянов от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец, понастоящем студент, представи своята разработка, която представлява своеобразен шлем за глава, с който се изследват невроните в мозъка, респективно емоциите на човека. Този проект има приложение при развитието на деца със специални образователни потребности. 

Онлайн представяне на разработката „Система за следене влажността и температурата на въздуха и почвата“ направи и Мария Савова, част от екип от Неврокопска професионална гимназия, гр. Гоце Делчев. Техният екип направи силно впечатление на журито на УчИ-БАН през миналата 2019 година. Мария представи свой макет, с който анализира данните от сензори и използва капково напояване.

В дискусията след форума се включиха: доц. Георги Петров, ръководител на департамент „Телекомуникации“ при НБУ, Владимир Данчев от Българското дипломатическо дружество и изп. секретар на Съвета по иновации при БТПП, доц. Георги Райчевски, ГИС Трансфер център; Даниела Пандурска, представител на екологична фондация „Зеленика“; гл. асистент Младен Матев от Института по ядрени изследвания на БАН и др. За съжаление времето не достигна, за да се даде думата на други бивши участници в Ученическия институт като, например, Екатерина Велчева и Петър Гайдаров, които вече завършиха висшето си образование в престижни университети в чужбина, но продължават да участват в работата на този институт като ръководители на ученически проекти.