София. Семинар, който ще предостави информация за европейски фондове и програми, организира членът на Европейския парламент Маруся Любчева, съобщиха от пресцентъра на евродепутата. Семинарът ще се проведе в неделя - 15 февруари от 10.00 часа в ж.к. „Люлин”, ІІІ микрорайон, бл.348, бистро „Наслада”. 
Програмата на семинара акцентира върху програмата “Конкурентноспособност и иновации” на ЕС и изграждане на публично частно партньорство.


Идеята на семинара е да се предостави информация за възможности за финансиране извън оперативните програми, финансирани чрез структурните фондове на ЕС. 
“Програмата на семинара е смесена, защото се ориентираме по интересите на участниците. Формирането на публично-частно партньорство е важен елемент за създаване на консорциуми , които могат да бъдат успешни ползватели на големите европейски програми. Затова е важно да се познават принципите на изграждането. Освен на програмата “Конкуретноспособност и иновации”, ще се обърне внимание на Седма рамкова програма, както и на други европейски програми, които са по-малко познати у нас” – коментира Любчева.
Освен нея, като лектори на семинара ще участват доц. д-р Йосиф Аврамов, председател на УС на Консултативния Център по Европейски Програми в Люлин и инж. Александър Банев – Председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, който ще даде информация по програма “Лидер”.