Центърът за трансфер на технологии при Съвета по иновации и технологично развитие (СИРТ) при Българската търговско промишлена палата (БТППе в процес на изграждане и на реализация на проекта, който е залегнал в модела за развитие на съвета, представен при неговото учредяване на 11.05.2011 г. Този тригодишен процес на реализацията му започна в началото на 2015 г. и ще приключи до края на 2017 г. с оглед бъдещият център да се превърне в своеобразен мост между представителите на науката и на предприемачите от страна на бизнеса. На Информационния сайт  на СИРТ  www.evroproekti.orgще се отразяват периодично етапите на развитието на процеса по изграждане на Центъра за трансфер на технологии при СИРТ при БТПП.

Прочети още...