28555431 10214448928113067 2045288581 o
 
Събитието бе посветено на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
 

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. В Кръглата маса взеха участие членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации членки на БТПП, а също и представители на индустрията от подотрасъла на IСТ и други иновативни отрасли на икономиката ни. Сред присъстващите бяха и учени, изследователи, университетски преподаватели, както и представители на медиите.В БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Встъпителният доклад на тема „Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 г.“ бе изнесен от Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерството на образованието и науката. 

Заключителният доклад бе на тема „Изграждане на регионални научни центрове”. Той бе изнесен от доц. Евгени Евгениев, консултант към ИА по ОП НОИР. Той направи и обобщение на провелата се среща.

В дискусията се включиха: проф. Петър Петров, координатор на Регионалните научни центрове при ЦУ на БАН; проф.Александър Караманов от Института по физикохимия при БАН; доц.Георги Райчевски от ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР; Николай Колев, юрист, представляващ Общинската администрация на гр.Смолян; д-р Петър Бодуров, изобретател, който е регистрирал над 20 патента и полезни модела; и Георги Гушлеков, председател на Асоциацията по иновативно развитие.

 

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП и с подкрепата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) в Палатата се състоя кръгла маса на тема „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България, разработени от академичния състав на ВУТП“. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Приветствие към участниците направи проф. Росица Чобанова, д.ик.н., зам.-ректор на ВУТП. Тя изнесе основния доклад на тема: Сътрудничеството между бизнеса и науката в контекста на нов модел на развитие на българската икономика: приложения в научната и иновационна политика на ВУТП.

Презентация направиха и проф. д-р инж. Румен Арнаудов, проф. дфн Тинко Ефтимов и доц. д-р Валери Гочев на тема: Фотонно захранване на сензорно комуникационна мрежа по едно оптично влакно. Последната презентация бе на гл. ас. д-р инж. Иван Иванов на тема: Блоков криптографски алгоритъм за защита на информацията.

Представени бяха добри практики на ВУТП при подготовката на кадри в бързоразвиващия се сектор на телекомуникациите и променящия се сектор на пощите, трасиращи съвременното конкурентно развитие в глобалния свят.

В дискусията се включиха: акад. Никола Съботинов, доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, проф. Добромир Маламов от ВУТП, Георги Гушлеков, председател на Асоциацията за иновативно развитие, и др.

BloombergTV

Има реален шанс до края на европредседателство България да влезе във валутно-курсовия механизъм ERM II. Това коментира икономистът доц. Йосиф Аврамов в ефира на Boom&Bust  с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев. 

По думите му няма Маастрихтските критерий за присъединяване към еврозоната, който България да не е покрила. "Трябва да бъдем малко по-настъпателни до месец юни. Не е лошо да се направи демарж", допълни той.  

Според доц. Аврамов ако този процес не се случи сега, вероятно влизането в ERM II ще се забави до 2021-2022.  "През 2019 изтича мандата на ЕК. Едва-две години ще са необходими за наместване на пластовете между комисарите в ЕК и може би ще ни поканят в ERM II през 2021/22", обясни той.

Вижте още във видеото

Източник: bloombergtv от 28 януари 2018

Startup in BCCI

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между представители на Сдружение "Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност" и председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата взе участие Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на Палатата. Членове на сдружението, участващи в срещата, представиха неговите цели и функции, в подкрепа и улесняване на дейността на стартиращи предприятия. Основната цел на организацията е да обедини стартъп предприемаческата общност в България, да я представлява пред държавната и общинска администрация и да служи за ефективен комуникационен канал между държавните институции и предприемачите. Лансирана бе и идеята за създаване на Център за стартиране на бизнес.

Председателят на БТПП представи дейността и услугите, които предлага Палатата и нейните 28 регионални структури в подкрепа и насърчаване на деловата активност в страната. Бяха разгледани съвместни възможности за разширяване на набора от услуги, предлаган на стартиращи фирми, оказване на съдействие за излизане на международните пазари, съвместни проекти за анализиране на бизнес средата.

Много пъти вече сме си пожелавали Новата 2018 година да донесе нещо ново и положително – за държавата и за нас, хората, в личния ни живот. Още повече, че през следващата година предстои така очакваното Българско председателство на Европейския съвет. Ще се промени ли отношението на обществото към културните ценности през този период и ще има ли възможност за по-добро финансиране на културните процеси?

Прочети още...