Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Представяне на новия Инвестиционен план в Европа  „# InvestEU в Програмен период на ЕС 2021-2027 г.“ на 26 юни 2019 г. от 10 часа в БТПП. Ще бъдат дискутирани всички аспекти на инициативата в посока опростено и рационализирано инвестиционно подпомагане и мобилизиране на публични и частни инвестиции чрез използване на гаранции от бюджета на ЕС.

Заявяване на участие на e-mail: innovationbcci@gmail.com до 17 ч. на 25 юни.


 

П Р О Г Р А М А 

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

9,30 ч. – 10,00 ч. Регистрация

10,00 ч. – 10,45 ч. Илиана Цанова, зам.-ръководител на Европейския фонд за стратегически инвестиции, гр. Люксембург при ЕК и ЕИБ

10,45 ч. – 11,15 ч. Андреас Бейкос, ръководител на офиса на Европейската инвестиционна банка в София

11,15 ч. – 11,30 ч.  доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика; доклад на тема: „Препоръки от страна на част от членовете на Съвета по иновации при БТПП относно програмирането на средствата от ЕС за иновации и технологии през Програмен период на ЕС 2021-2027 г. и представяне на новата му книга „Използване на финансовите инструменти от публичните организации“, издание на Института по публична администрация при Министерския съвет

11,30 ч. – 12,30 ч. Дискусия