За трети път Съветът по иновации и развитие на технологиите към БТПП и БАН връчиха награди за най-успешни иновативни фирми и най-иновативни проекти за 2015 г.

Първи приветства участниците домакинът на събитието акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН.

В изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи: „БТПП и БАН си приличат по упоритостта и по това, че годините не ни пречат настойчиво да следваме пътя, който сме поели – БАН – в науката, БТПП – в защита на икономическите интереси на българския бизнес“. Цветан Симеонов подчерта, че обединението, което БТПП и БАН са постигнали, дава увереност, че всяка изминала година събитието ще става по-добро. Той се съгласи с думите на акад. Воденичаров, че много институции декларират подкрепа за иновациите, но са малко тези, които насърчават иновациите с практически стъпки. Председателят на БТПП заяви, че с общи усилия ще продължават да се търсят начини, за да се достигне до съответните органи в България, които да предназначат средства за доработка на проектите, за да бъдат предложени на бизнеса.

Любен Петров, зам.-министър на икономиката, увери, че министерството ще подкрепя инвестициите в иновации. „Ние сме убедени, че това е бъдещето на България и то може да изведе България на европейския път, да повиши жизнения стандарт в страната и да запази младите специалисти да продължат да работят и живеят в България“, допълни зам.-министър Петров.

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите, също поздрави участниците в конкурса. Той подчерта, че към трите издания на конкурса за най-успешни иновативни фирми и най-иновативни проекти са проявили интерес десетки български фирми, което е ясен знак за значимостта на иновациите в развитие на икономиката на страната ни.

Наградените фирми и проекти  ТУК