Уважаеми колеги,
  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на 18.03.2016 г. петък в 9,30 ч. в БТПП, ул.Искър 9, Зала А, на тема: „ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

ЙОСИФ АВРАМОВ
съпредседател на СИРТ
член на УС на БТПП

Приложени са: Покана и Програма на Кръглата маса

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

    С днешното съобщение отправям към Вас повторна покана за участие в семинар, по време на който ще бъдат представени актуални финансови инструменти, нови мерки в подкрепа на развитието на иновации и възможности за финансиране на иновативни фирми по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ХОРИЗОНТ 2020. Семинарът ще се проведе на 26 февруари 2016г. в сградата на БТПП от 9.30 часа. Организатори са Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП и Еnterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на малките и средни предприятия.

Прочети още...

   В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда“. Предвиждаме тя да се проведе на 29.01.2016 г. от 10 ч. в конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

Заявяване на участие на:
тел.: 0877 163 583 и e-mail: yulian.petkov@inovacii.eu .

Материали: Писмо и Покана

  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”, организирана от Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ).   Предвиждаме тя да се проведе на 08 декември 2015г. - вторник – от 15:00 ч. в конферентна зала А - ет.1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№9.

Приложение: Покана и Програма

ЙОСИФ АВРАМОВ 
член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ 

Уважаеми дами и господа,
   В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „НОВИ КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ И ГАРАНЦИОННИ СХЕМИ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, НАЦИОНАЛНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД И МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС“.
Предвиждаме той да се проведе на 27 ноември 2015 г. - петък, от 10:00 ч. в конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

Приложение: Писмо-покана и програма на Информационния ден

ЙОСИФ АВРАМОВ