Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Представяне на иновативни проекти“  на 25 април 2018 г., сряда от 14,00 ч. в Конферентна зала Б, ет. 1 в сградата на БТПП.

Сред подготвените презентации са: нови биологично активни продукти от природни източници; иновативни подходи при синтез на нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства от промишлени отпадъци; иновации в силовата електроника и други. Програмата ТУК

Заявяване на участие до 12 ч. на 24 април на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com или  innovationbcci@gmail.com

29873084 441600732971754 730250061596689864 o

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: "Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България". Събитието бе открито и модерирано от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Встъпителен доклад на тема: “Как да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация с имиджова търговска марка ”БУЛТЕРМА?“ изнесе доц. д-р Йордан Йорданов, зам.-председател на Сдружение „Туризъм”, преподавател в Катедра „Икономика” в Лесотехническия университет, София.

Презентация на тема: ”Адаптиране на предприемачески практики при прилагане на интегриран модел за винен туризъм” представи гл. ас. д-р Светлана Станева, преподавател в Лесотехнически университет, София, факултет "Стопанско управление", консултант по винен туризъм на няколко известни винени бранда. 

Темата „Градският туризъм през ХХІ век" представи гл. асистент, д-р Атанас Казаков, преподавател в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Предимствата от въвеждането на "Иновативен бранд България” и на „Иновативен бранд София” бяха тема на презентацията на Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя аргументира необходимостта от тяхното създаване.

В дискусията се включиха: Веселин Банковски, председател на Сдружение за малкия и средния бизнес в туризма; Чавдар Русев, изпълнителен секретар на Асоциацията на планинските общини; доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН; доц. Георги Райчевски, програмен директор в ГИС Трансфер център; Димитър Семерджиев - ръководил големи туристически структури, и др. 

29873084 441600732971754 730250061596689864 o

Експерти: Алтернативният туризъм ще превърне страната ни в целогодишна туристическа дестинация

30.3.2018г. / Източник: Телевизия Европа

Красивата природа на България и комбинацията от българските традиции, атмосфера и природни дадености са само част от средствата, с които страната ни може да се превърне в целогодишна туристическа дестинация. Около това мнение се обединиха участници в кръгла маса посветена на алтернативния туризъм у нас. Как да привлечем повече гости и посетители у нас и в каква насока трябва да насочат усилията си представителите на туристическия бранш?

Да създаваме спомени и емоции – това е правилната стъпка и формула, с която да превърнем страната ни в предпочитана туристическа дестинация през четирите сезона. Алтернативите и иновациите в туризма бяха основна тема на специално сформирана кръгла маса в БТПП. Според Светла Станева предпоставките, които страната ни има към развиването на винено културен туризъм са ключът към туристите.

Светлана Станева – Лесотехнически университет:

„Ние бягаме от масовия модел, защото не можем да наложим виното на всички, не и като храна не и като напитка. Виното може да бъде продадено като атракция, като спомен, като парфюм, като част от терапиите.“

Алтернативният туризъм трябва да бъде устойчив, достъпен и солидарен.Внимание трябва да се обърне на начина, по който дадената туристическа атракция достига до хората. Затова тук идва отношението към туристите.

Светлана Станева – Лесотехнически университет:

„Виното и виненият туризъм са част от нашата култура, нашата традиция и нашия бит. Всички анимационни модели, всички допълнителни услуги изхранване, настаняване, анимация биха могли да бъдат част от модела, който ние предлагаме на български и чужди ценители на виното.“

Голямото предизвикателство пред алтернативния туризъм в България е човешкият ресурс, категорични са експертите. Те допълват, че основен фокус трябва да бъде поставен върху малките дестинации, които са запазили в себе си магията на страната ни а не в големите и пренаселени курорти.

https://www.tvevropa.com/2018/03/eksperti-alternativniyat-turizam-shte-prevarne-stranata-ni-v-tselogodishna-turisticheska-destinatsiya/

Съветът по Иновации при БТПП организира на 30.3.2018 г. от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 кръгла маса на тема: "Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България".

На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участват и представители на индустрията и на отрасъл „ТУРИЗЪМ”, както и на други иновативни отрасли на икономиката ни, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на
науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.

Сред лекторите ще бъдат Доц. Д-р Йордан Йорданов, зам.председател на Сдружение „Туризъм” и преподавател в Катедра „Икономика” в Лесотехническия университет, гл. ас. д-р Светлана Станева от Лесотехническия университет и консултант по винен туризъм на няколко известни винени бранда, гл.асистент Атанас Казаков, преподавател в Софийския университет „Св.Климент Охридски” и Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. 

Заявка за участие може да изпратите на e-mail:innovationbcci@gmail.com. 

На 27 февруари 2018 г. Съвета по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема:„Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата - "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Кирил Гератлиев, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката относно новата схема „Развитие на регионална интелигентна специализация” ще бъде лектор на събитието, като темата на предвидената дискусия е Сътрудничеството бизнес-наука в контекста на нов модел на иновационно развитие на икономиката.

Потвърждение за участие може да изпращате на имейл: innovationbcci@gmail.com до 26.02.2018 г.