На 27 февруари 2018 г. Съвета по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема:„Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата - "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Кирил Гератлиев, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерство на образованието и науката относно новата схема „Развитие на регионална интелигентна специализация” ще бъде лектор на събитието, като темата на предвидената дискусия е Сътрудничеството бизнес-наука в контекста на нов модел на иновационно развитие на икономиката.

Потвърждение за участие може да изпращате на имейл: innovationbcci@gmail.com до 26.02.2018 г.

 

Съветът по иновации при БТПП, съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), организира кръгла на тема: „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България, разработени от академичния състав на Висшето училище по телекомуникации и пощи“. Събитието ще се проведе на 30 януари 2018 г., вторник от 14 часа в  БТПП, ул. "Искър" 9, конферентна зала Б - ет.1.

Потвърждения за участие до 12 часа на 29 януари на e-mail:  eskenazi.kristina@gmail.com или forexformat@abv.bg или yulian.petkov@inovacii.eu.

Програма на кръглата маса ТУК

Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема „Финансови инвеститори срещат млади предприемачи от иновативни стартъпи и МСП”. Тя ще се състои на 08.12.2017г. - петък от 14ч. в Палатата.

Предвидени са презентации на представители на финансови институции и на Асоциацията на стартъп общността в България.

 

Прочети още...

Предвиждаме тя да се проведе на 28 ноември 2017 г., вторник от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

  На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участватипредставители на индустрията от отрасъла на IСТ, учени,изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.

Прочети още...

Препоръки към бизнеса за кандидатстване и достъп до финансиране

Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема  „Бъдеще на финансирането на български иновационни проекти“ с участието на Андрей Новаков, член на Европейския парламент.

Прочети още...