Предвиждаме тя да се проведе на 28 ноември 2017 г., вторник от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

  На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участватипредставители на индустрията от отрасъла на IСТ, учени,изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.

Прочети още...

Препоръки към бизнеса за кандидатстване и достъп до финансиране

Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема  „Бъдеще на финансирането на български иновационни проекти“ с участието на Андрей Новаков, член на Европейския парламент.

Прочети още...

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на тема: „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас - СУ, ТУ-София, ХТМУ и МУ, гр.София”. На кръглата маса преподаватели от тези университети ще презентират примери за добри практики в областта на иновациитеПредвиждаме тя да се проведе на 13 май 2016 г. - петък от 9,30 ч. в Конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

 

Приложение: покана и програма

 

ЙОСИФ АВРАМОВ,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП И ЧЛЕН НА УС НА БТПП

  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Церемонията по връчването на наградите на победителите в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите и БАН за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2015 г.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Регионалната среща „Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO“. Тя се организира от фирма Intertek по покана на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП.

Прочети още...