Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“  ще се проведе на 25 септември 2019 г. /сряда/ от 14 часа в БТПП. Начало на регистрацията 13,30 ч.

Събитието е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и СОФИЯ ТЕХ ПАРК, по линия на Рамков договор за сътрудничество, подписан през 2017 г.

Съветът по иновации очаква Вашите потвърждения за участие до 17 ч. на 24.09.2019 г. на e-mail: innovationbcci@gmail.com

Програма на събитието