В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на тема: „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас - СУ, ТУ-София, ХТМУ и МУ, гр.София”. На кръглата маса преподаватели от тези университети ще презентират примери за добри практики в областта на иновациитеПредвиждаме тя да се проведе на 13 май 2016 г. - петък от 9,30 ч. в Конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

 

Приложение: покана и програма

 

ЙОСИФ АВРАМОВ,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП И ЧЛЕН НА УС НА БТПП