УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

    С днешното съобщение отправям към Вас повторна покана за участие в семинар, по време на който ще бъдат представени актуални финансови инструменти, нови мерки в подкрепа на развитието на иновации и възможности за финансиране на иновативни фирми по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ХОРИЗОНТ 2020. Семинарът ще се проведе на 26 февруари 2016г. в сградата на БТПП от 9.30 часа. Организатори са Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП и Еnterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на малките и средни предприятия.

 

Експерти от Министерство на икономиката, УНИБИТ, Българска търговско-промишлена палата и „ГИС Трансфер Център“ ще запознаят присъстващите с най-актуалната информация относно особеностите при кандидатстване за европейско финансиране, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, специфики при финансовия инженеринг и други актуални въпроси. По желание на регистрираните са семинара участници в Програмата бе направена промяна, като се увеличи времето на 1 час и 30 минути за презентация и дискусия с г-н Калин Маринов, зам.главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове и програми" при Министерството на икономиката. 

 Поканени са представители на БТПП, СИРТ при БТПП, на малкия и средния бизнес от Браншовите организации – членки на БТПП, на науката, образованието и на медиите.

 За доброто протичане на събитията организаторите - Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП и EEN очакват Вашите потвърждения в срок до 24 февруари 2016. Събитието е с такса участие.

За регистрация, моля използвайте електронната форма през панел Регистрация на сайта на БТПП: www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=454

       За да получите допълнителна информация, моля да се свържете се с Европейски иновационен и информационен център към БТПП на тел: 02/8117 515/525 или на имейл: een@bcci.bg

Приложение: програма на семинара.

С уважение,

ЙОСИФ АВРАМОВ

(Съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП)