Покана за участие в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП, организиран съвместно с БАН със съдействието на Банка ДСК и ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР за най-добър иновационен проект и най-успешна иновативна фирма

  Уважаеми дами и господа,
От името на СИРТ при БТПП Ви отправям покана за участие в конкурса, която прилагам, заедно с критериите за участие и състава на комисията. Церемонията по награждаването ще се проведе на 20.04.2016г. от 16ч. в Големия салон на Българската академия на науките. Министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски е потвърдил своето участие в нея.

ЙОСИФ АВРАМОВ
съпредседател на СИРТ
член на УС на БТПП

Материали: