Уважаеми дами и господа,
   В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „НОВИ КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ И ГАРАНЦИОННИ СХЕМИ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, НАЦИОНАЛНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД И МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС“.
Предвиждаме той да се проведе на 27 ноември 2015 г. - петък, от 10:00 ч. в конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

Приложение: Писмо-покана и програма на Информационния ден

ЙОСИФ АВРАМОВ