УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ БТПП, 
     В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Европейския ден на предприемача. Предвиждаме той да се проведе на 15 и 16 октомври 2015 г. - четвъртък и петък в Интер Експо Център, гр.София. Моля жлаещите да посетят Европейкия ден на предприемача да се регистрират на посоччения сайт тук, за да получат бадж и мателриали от организаторите му.

 

Панелът на СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ще се проведе от 13,40 ч. до 15,45 ч. (в програмата е записано от 14,00 ч. неправилно) на 15.10. четвъртък в Зала "РОДОПИ" при следния дневен ред:

Ролята на партньорството Академия-Бизнес за развитието на иновациите в дейността на Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българска търговско-промишлена палата

1.Цветелина Йоргова, докторант в Института по механика при БАН - "Ролята на посредника в партньорството Академия-Бизнес"

2.Д-р Мария Стефанова-Павлова, Изп.секретар на съвета – „Център за трансфер на технологии към Съвета по иновации и развитие на технологиите на БТПП-подкрепа за иновативните МСП” 

3.Доц.д-р Румен Андреев, ръководител на секция „Комуникационни системи” в ИИКТ при БАН – „Виртуален Офис за Технологичен Трансфер - Бизнес-Ориентирана е-Медиа”

 4.Йосиф Аврамов, ”ПРОЕКТЪТ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ  И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП  „ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦИОННА БОРСА”  - „МОСТ” МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА”

Модератор: Йосиф Аврамов - Съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите и член на УС на БТПП

   За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 12 ч. на 14.10.2015 г.
Заявяване на участие на тел.: 0877 163 583 и e-mail:  yulian.petkov@inovacii.eu.

 

Приложение: