Експертен екип от Съвета по иновации при БТПП и КЦЕПЛ консултира фирми и публични организации относно техните проекти по Плана Юнкер, които кандидатстват пред ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ - ЕФСИ. Вж. материалите относно Европейски портал за инвестиционни проекти и указанията и апликационната форма, предоставени в трите линка по-долу:

invest eu 1 

Европейската комисия разработи амбициозен план в подкрепа на инвестициите в ЕС чрез създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), полагайки едновременно с това системни усилия за справяне с нормативните пречки пред инвестициите.


В момента изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: значителен брой проекти вече бяха финансирани от групата на ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, а от септември започна да работи и ЕКЦИВ.

  Създаването на ЕПИП ще бъде важна стъпка към по-плавното функциониране на инвестиционния пазар, предлагайки в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа само с едно кликване върху картата на ЕС. 

ЕПИП ще свързва световните инвеститори с организаторите на европейски проекти . За да се гарантира достатъчен интерес към портала и ползването му от инвеститорите от момента на пускането му (предвидено за февруари 2016г.), е необходимо ЕПИП да стартира с критична маса от потенциални инвестиционни проекти на ЕС.
  За организаторите на проекти  се публикуват приложените разяснения и формуляр за ЕПИП проекти, както и прилежащите инструкции; това ще даде възможност на всеки организатор на проекти от ЕС, който търси инвеститори (за проекти над 10 милиона евро), да подаде своя проект, като изпрати попълнен формуляр на имейл адрес: . В бъдеще, когато ЕПИП започне да функционира пълноценно, проектите ще се подават онлайн.

Приложение:

Разяснения за ЕПИП

Формуляр за ЕПИП

Инструкции за кандидатстване

Опорна точка за изготвяне на становището е тезата, че по пътя към излизане от рецесията и преодоляването на икономическата криза не всички инвестиции в научни изследвания и иновации са еднакво ефективни от гледна точка на въздействието върху растежа. Интелигентната специализация предполага, че страната ни трябва да избере ограничен брой приоритети въз основа на своите силни страни , международната си специализация и сравнителни предимства, които имат най-голям потенциал да постигнат трайно въздействие.

Целта на интелигентната специализация е българската икономика да се трансформира с оглед на постигането на по-висока добавена стойност и изпълнението на по-конкурентни дейности.Във връзка с обсъжданията на заседанието на Националния съвет по иновации при Министерството на икономиката и енергетиката, проведено на 26 юли 2013 г., БТПП подготви становище относно „Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“.

Прочети още...

Либерализацията на пазара и енергийната ефективност в страната ще доведат до повишаване на конкурентоспособността, изтъкна председателят на БТПП Цветан Симеонов, откривайки проведената в БТПП кръгла маса, посветена на либерализацията на енергийния пазар, създаването на енергийна борса и осигуряването на финансиране на процеса, включително и със средства от Фондовете на ЕС в периода 2014 - 2020 година. Цветан Симеонов акцентира върху важността на енергийния сектор за икономиката на България и призова участниците в кръглата маса да дадат своя принос за предлагането на най-добри решения. Моментът е подходящ и БТПП се ангажира да ги придвижи до съответните институции, заяви Цветан Симеонов. „БТПП вярва в либерализацията на икономиката като средство за повишаване на нейната ефективност. Нямаме съмнение, че даже началото да бъде свързано с трудности, в по-далечна перспектива, ще има полза за българската икономическа среда и за фирмите, които са взели решение да инвестират в страната“, каза още той.

Прочети още...

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) взе участие в първото представяне на иновативната платформа «Linked2Media*, която подобрява маркетинговите стратегии на малките и средни предприятия (МСП). Представянето се състоя на 17 септември в Милано.

Възможности на платформата бяха представени пред малки и средни предприятия от обувния бранш, участващи в престижното изложение MICAM Fiera Milano Exhibition, събиращо голям брой  производители от обувната промишленост. По време на изложението бяха проведени презентации, демонстрации, обучения и тестване на платформата от страна на производителите, като беше получена и обратна връзка с цел оценка и препоръки от страна на бизнеса за подобряване на системата.

Прочети още...

4,5 милиарда евро отпуска ЕС за иновации в селското стопанство

Европейският съюз ще отпусне 4,5 милиарда евро за иновации в селското стопанство по програма “Horizon 2020. От догодина българските фермери ще получат допълнително 7,8 млрд. евро от европейските фондове по линия на общата селскостопанска политика, и още 1,5 млрд. евро национално съфинансиране.

Държавата ще насърчава усилено интегрирането на науката под формата на иновации в селското стопанство и агробизнеса, предвижда стратегията за устойчивото развитие на българското селско стопанство в периода 2014 – 2020 г. Целта е да се намали сегашната висока себестойност на производството, тъй като поради липсата на достатъчно техника и механизация, в секторите зеленчукопроизводство, животновъдство и овощарство се разчита основно на ръчния труд.

Ще се създават национални фондове за иновации в селското стопанство.

Прочети още...