На 26 юли 2013 г. г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката свиква разширено заседание на Националния съвет по иновации. Приложено Ви изпращаме покана за събитието.

Заседанието ще се проведе от 14:30 часа, в сградата на министерството на ул. "Триадица" № 8, етаж 8, зала 821, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Стратегическите цели и приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.
  2. Обсъждане на координационен механизъм за формиране и провеждане на научната и иновационни политики.

Материали може да намерите на следните адреси:

  • Иновационна стратегия за интелигентна специализация; - Тук
  • Доклад за Стратегията за интелигентна специализация - Световна Банка; - Тук
  • Иновации - определения, примери; - Тук
  • Други материали във връзка с разработването на стратегията. - Тук

Допълнително ще Ви бъде изпратена презентация във връзка с предложения дневен ред.

Предложения, коментарии, съображения, както и потвърждение за участие, моля изпращайте на адрес innopolicy@mee.government.bg.

С уважение,

Николай Истатков - секретар на НСИ

В Европейската нощ на учените Издателството „Проф.М.Дринов“ представи изследването на проф. Р.Чобанова “Иновативност на националната икономика” върху иновациите в българската икономика. Представянето бе в Клуб-ресторанта в Централната сграда на БАН на 27 септември (петък) от 17.00 часа.

На представянето на книгата бе и г-н Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност" при БТПП и член на УС на БТПП.

В нея фирмите се разглеждат като микрофундамент за повишаване на иновативността на националното стопанство. При тях иновативността се характеризират чрез разходите и резултатите от иновационните дейности. Сред идентифицираните фактори, които ги определят са спецификата на дейността и големината на предприятието, отрасловата му принадлежност, формата на управление и собственост, собственият научноизследователски потенциал и институционалните взаимодействия; целите или мисията на фирмата, развитостта на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура, интензитетът на използването на вътрешните иновационни мрежи за генериране на идеи; външната информационна и комуникационна инфраструктура и интензитетът на използването на външните иновационни мрежи за генериране на идеи.

Прочети още...

Френско-българската търговска камара (ФБТК) беше домакин на поредната 11-та среща на Клуба на Семесните и чуждестранни палати в България - инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че Палатата разглежда всяка двустранна камара като съюзник и източник на информация за чуждестранните инвестиции и бизнес климата в страната.

Стефан Дьолае, президент на Българо-френската търговска камара, и Атанаска Калчева, изпълнителен директор на камарата, очертаха дейността и услугите на ФБТК. Председателите на другите смесени камари и съвети имаха възможността да споделят свои идеи, проекти и наблюдения.

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представи новите проекти и сайт на Съвета.

Конфиндустрия България – Асоциацията на италианските предприемачи в България и Турско-българската търговско – индустриална камара изразиха желание да домакинстват следващите Срещи на Клуба на смесените палати.

Презентацията на ФБТК – в прикачения файл

Предизвикателствата на следващия програмен период, с акцент върху Програма „Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони бяха дискутирани в представителството на Европейската комисия в София. В дискусията, която премина под надслова „Деветте европътя пред България до 2020 г.: предизвикателствата пред бизнеса“, участваха вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова, икономическият министър Драгомир Стойнев и други представители на правителството, както и на неправителствени организации и бизнеса. БТПП беше представена от председателя Цветан Симеонов, зам.-председателя Георги Стоев и Йосиф Аврамов, член на Управителния съвет.

Прочети още...

  Експертен екип от Съвета по иновации при БТПП и КЦЕПЛ консултира фирми и публични организации относно техните проекти по Плана Юнкер, които кандидатстват пред ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ - ЕФСИ. Вж. материалите относно Европейски портал за инвестиционни проекти и указанията и апликационната форма, предоставени в трите линка по-долу:

invest eu 1 

Европейската комисия разработи амбициозен план в подкрепа на инвестициите в ЕС чрез създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), полагайки едновременно с това системни усилия за справяне с нормативните пречки пред инвестициите.


В момента изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: значителен брой проекти вече бяха финансирани от групата на ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, а от септември започна да работи и ЕКЦИВ.

  Създаването на ЕПИП ще бъде важна стъпка към по-плавното функциониране на инвестиционния пазар, предлагайки в рамките на един уебсайт достъп до стандартизирана и прозрачна информация за инвестиционните възможности в цяла Европа само с едно кликване върху картата на ЕС. 

ЕПИП ще свързва световните инвеститори с организаторите на европейски проекти . За да се гарантира достатъчен интерес към портала и ползването му от инвеститорите от момента на пускането му (предвидено за февруари 2016г.), е необходимо ЕПИП да стартира с критична маса от потенциални инвестиционни проекти на ЕС.
  За организаторите на проекти  се публикуват приложените разяснения и формуляр за ЕПИП проекти, както и прилежащите инструкции; това ще даде възможност на всеки организатор на проекти от ЕС, който търси инвеститори (за проекти над 10 милиона евро), да подаде своя проект, като изпрати попълнен формуляр на имейл адрес: . В бъдеще, когато ЕПИП започне да функционира пълноценно, проектите ще се подават онлайн.

Приложение:

Разяснения за ЕПИП

Формуляр за ЕПИП

Инструкции за кандидатстване