4,5 милиарда евро отпуска ЕС за иновации в селското стопанство

Европейският съюз ще отпусне 4,5 милиарда евро за иновации в селското стопанство по програма “Horizon 2020. От догодина българските фермери ще получат допълнително 7,8 млрд. евро от европейските фондове по линия на общата селскостопанска политика, и още 1,5 млрд. евро национално съфинансиране.

Държавата ще насърчава усилено интегрирането на науката под формата на иновации в селското стопанство и агробизнеса, предвижда стратегията за устойчивото развитие на българското селско стопанство в периода 2014 – 2020 г. Целта е да се намали сегашната висока себестойност на производството, тъй като поради липсата на достатъчно техника и механизация, в секторите зеленчукопроизводство, животновъдство и овощарство се разчита основно на ръчния труд.

Ще се създават национални фондове за иновации в селското стопанство.

Прочети още...

Европейската комисия търси „столица на иновациите“

Днес Европейската комисия даде начало на конкурс в търсене на първата европейска столица на иновациите (iCapital).С наградата ще бъде отличен градът, който създава най-добра иновационна екосистема, свързваща граждани, обществени организации, научни среди и бизнес.Като се има предвид, че в момента 68 % от населението на ЕС живее в градски райони, точно те трябва най-много да допринасят за засилване на иновациите в Европа.Градовете благоприятстват иновациите при предоставянето на услуги от самите тях, но е важно да се създаде подходяща среда за иновации за останалите заинтересовани страни, както и да се даде възможност на обществената и частната сфера да се включат в този процес.Независима група от експерти ще подбере победителя през пролетта на 2014 г., като избраният град ще получи 500 000 евро, за да увеличи усилията си.Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 декември 2013 г.

Прочети още...

Акцент

ЕС влага за иновации 511 евро на човек, ние - 12,8 евро

Даваме за наука и технологии 40 пъти по-малко от средното в Евросъюза

Дума

17. Септември 2013, брой 215

В края на 2011 г. страните от ЕС са инвестирали за наука и иновации средно по 511 евро на глава от населението, сочи доклад на Еврокомисията, огласен на 13 септември. С него се въвежда нов показател за измерване на нивото на държавите по иновации, който отчита инвестициите за изследвания и технологии, както и резултатите от въвеждането на нови научни решения в индустрията.
В края на същата година България е давала за сектора на науката и иновациите 12,8 евро на глава от населението, което е 40 пъти по-малко от средното в ЕС, се разбира пък от данните на НСИ.

Прочети още...