БТПП се проведе кръгла маса на тема „Оценка на интелектуалния труд  в Република България”. Организатор на събитието бе Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП. В дискусията взеха участие представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Министерство на образованието и науката, учени изследователи и преподаватели, представители на бизнеса.

Форумът бе открит от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Повече информация – ТУК.

Доц. Цветелина Йоргова от Института по механика при БАН представи процедурата по оценка на интелектуалния труд в Института, както и знанието като ключов фактор и конкурентно предимство. Презентацията – ТУК.

Д-р инж. Лидия Гълъбова, Технически университет София, представи неявните активи – интелектуален капитал и усещане за удовлетвореност. Презентацията – ТУК.

Прочети още...

В БАН представиха проект за повишаване на качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес инженерството

 

На 4 декември 2013 г., в БАН се проведе пресконференция, на която беше представен проектът „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес–инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”, който се реализира по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Учени от БАН, представители на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)  и млади учени представиха своите виждания за подобряване на обучението в докторската степен, в посока сближаване с потребностите на бизнеса. 

Прочети още...

По инициатива на Enterprise Europe Network към Българската Търговско Промишлена Палата (БТПП) се проведе кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в ИКТ сектора в България”.


Темата за дигитално предприемачество и отворени иновации – перспективи за България, представи проф. Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УниБИТ. Той подчерта, че основният проблем на страната ни е недостига на квалифицирани компютърни специалисти.

Красимир Стойков – софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представиха сайта на Съвета (http://inovacii.eu/1/) и идеята той да стане първата функционираща иновационна борса у нас.

Доц. Иван Евгениев, зам. ръководител на НИС при Техническия университет, София, Бисер Иванов – член на УС на БАСКОМ, проф. Димитър Карастоянов, завеждащ секция в ИИКТ, БАН, и проф. Борис Йовчев от Съюза на учените в България представиха интересни иновативни проекти, някои от тях вече са реализирани в реалната икономика, а други – търсят финансиране за внедряване.

Прочети още...

В БТПП се проведе кръгла маса: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България“, която се организира по инициатива на Enterprise Europe Network към БТПП.

Официално откриване на кръглата маса направи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. Темата "Дигитално предприемачесво и отворени иновации. Перспективи за България" представи проф. Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УНБИТ. Той подчерта, че основният проблем на страната ни е недостига на квалифицирани компютърни специалисти. Красимир Стойков – софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представиха сайта на Съвета, както и това, че той ще функционира като първата иновационна борса у нас.

В кръглата маса взеха участие членове на БТПП от Съвета на БО и Съвета по иновации и енергийна ефективност, представители на бизнеса; учени, изследователи и преподаватели от БАН, Селскостопанска академия, университетите, ФНТС.

Направено бе предложение относно подобряване на патентната защита на българските изобретатели. Предложено бе да се организира кръгла маса от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, на която да се разгледат съвременните проблеми на внедряването на иновациите в реалната икономика, предвид това, че преди повече от 20 години бяха закрити научно-развойните и внедрителски звена в българската индустрия.

Презентациите от кръглата маса и снимка може да намерите тук: http://www.bcci.bg/news/6353

 

На 24 -25 октомври. в Интер Експо Център – София, се проведе Европейски ден на предприемача под надслов „Науката в подкрепа на иновациите в икономиката“. На него в отделен панел бе представен Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП. Разгледани бяха иновативните средства за обучение, а също и новите инициативи на Съвета за иновации и енергийна ефективност. Участваха Йосиф Аврамов и проф.Стефан Хаджитодоров – съпредседатели на Съвета, проф. Румен Николов  и проф. Костадин Костадинов.

Пред участниците те направиха интересни презентации, посветени на авангардните методи на обучение по иновации, както и на основните постановки на бъдещата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  в програмния период 2014-2020 г.

Презентацията на Йосиф Аврамов - ТУК