AVRAMOV2

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от  2014 г.

Прочети още...

Софтуерната компания „Мобайл Системс“ ООД (MobiSystems) спечели първото място в категория „Най-успешна иновативна фирма“ в конкурса, организиран по инициатива на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, съвместно с EEN.

Констанца Григорова

2,3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. е бюджетът по COSME - програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия на ЕС. От общия бюджет, почти 1,4 млрд. евро се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.

Прочети още...

Съпредседателите на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП – акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН, и Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.
Целта на работната среща бе обсъждане на връзката между науката и бизнеса и необходимостта от прагматично ориентиране на научния потенциал. Дискутирана бе възможността за извършване на проучване от БАН за обвързаността на научните институти и бизнеса, паралелно проучване на БТПП за връзката между практиката и науката. Идеята е да се сравнят резултатите от двете проучвания и на базата на анализ да се даде отговор на въпроса: възползва ли се бизнесът от научния потенциал и кои са основните пречки.
По време на срещата бяха набелязани и мерки за интензифициране на дейността на регионалните академични центрове на БАН, с цел постигане на по-голяма ефективност.

За втори път Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) връчи в БТПП награди за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2014г.
Първото издание на конкурса породи интереса на десетки български фирми, което е ясен признак за важността на иновациите за развитието на икономиката на една страна.
Комисия за определяне на победител в конкурса разгледа и оцени 13 проекта по критериите: оригиналност на идеите, методи, икономическа ефективност от реализация и принос към опазване на околната среда.
Прочети още...

Финансирането на малкия и средния бизнес и в частност на иновациите бе тема на кръглата маса, организирана и проведена в БТПП на 11.12.2014г. от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП.  

Кръглата маса бе открита и модерирана от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета. Дискусията бе насочена към източниците на финансиране на иновации, фокуса и научните области, към които са ориентирани фондовете – техните цели, специфика и механизъм на действие.

Емилия Радева,  началник отдел „Иновации” в Министерството на икономиката, представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация, приета от ЕК през есента на тази година. Емил Коматичев, държавен експерт в същия отдел, презентира Програмата COSME, насочена към специфичните нужди на МСП, нейния бюджет, финансови инструменти и обхват за периода 2014-2020.

В дискусията се включиха експерти от министерства и представители на научните среди.