В БТПП се проведе кръгла маса: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България“, която се организира по инициатива на Enterprise Europe Network към БТПП.

Официално откриване на кръглата маса направи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. Темата "Дигитално предприемачесво и отворени иновации. Перспективи за България" представи проф. Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УНБИТ. Той подчерта, че основният проблем на страната ни е недостига на квалифицирани компютърни специалисти. Красимир Стойков – софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представиха сайта на Съвета, както и това, че той ще функционира като първата иновационна борса у нас.

В кръглата маса взеха участие членове на БТПП от Съвета на БО и Съвета по иновации и енергийна ефективност, представители на бизнеса; учени, изследователи и преподаватели от БАН, Селскостопанска академия, университетите, ФНТС.

Направено бе предложение относно подобряване на патентната защита на българските изобретатели. Предложено бе да се организира кръгла маса от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, на която да се разгледат съвременните проблеми на внедряването на иновациите в реалната икономика, предвид това, че преди повече от 20 години бяха закрити научно-развойните и внедрителски звена в българската индустрия.

Презентациите от кръглата маса и снимка може да намерите тук: http://www.bcci.bg/news/6353

 

На 24 -25 октомври. в Интер Експо Център – София, се проведе Европейски ден на предприемача под надслов „Науката в подкрепа на иновациите в икономиката“. На него в отделен панел бе представен Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП. Разгледани бяха иновативните средства за обучение, а също и новите инициативи на Съвета за иновации и енергийна ефективност. Участваха Йосиф Аврамов и проф.Стефан Хаджитодоров – съпредседатели на Съвета, проф. Румен Николов  и проф. Костадин Костадинов.

Пред участниците те направиха интересни презентации, посветени на авангардните методи на обучение по иновации, както и на основните постановки на бъдещата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  в програмния период 2014-2020 г.

Презентацията на Йосиф Аврамов - ТУК

 

Френско-българската търговска камара (ФБТК)* беше домакин на поредната 11-та среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България, създаден по инициатива на БТПП.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че Палатата разглежда всяка двустранна камара като съюзник и източник на информация за чуждестранните инвестиции и бизнес климата в страната.

Стефан Дьолае, президент на ФБТК, и Атанаска Калчева, изпълнителен директор на камарата, очертаха дейността и услугите на ФБТК. Председателите на другите смесени камари и съвети имаха възможността да споделят свои идеи, проекти и наблюдения.

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представи новите проекти и сайта на Съвета. 

Прочети още...

Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България бяха представени в БТПП

В БТПП се проведе кръгла маса: „Перспективи пред развитието на иновациите в ICT сектора в България“, която се организира по инициатива на Enterprise Europe Network към БТПП.

Официално откриване на кръглата маса направи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. Темата "Дигитално предприемачесво и отворени иновации. Перспективи за България" представи проф. Румен Николов, завеждащ катедра „Компютърни науки“ в УНБИТ. Той подчерта, че основният проблем на страната ни е недостига на квалифицирани компютърни специалисти. Красимир Стойков – софтуерен експерт, и Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, представиха сайта на Съвета, както и това, че той ще функционира като първата иновационна борса у нас.

В кръглата маса взеха участие членове на БТПП от Съвета на БО и Съвета по иновации и енергийна ефективност, представители на бизнеса; учени, изследователи и преподаватели от БАН, Селскостопанска академия, университетите, ФНТС.

Направено бе предложение относно подобряване на патентната защита на българските изобретатели. Предложено бе да се организира кръгла маса от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, на която да се разгледат съвременните проблеми на внедряването на иновациите в реалната икономика, предвид това, че преди повече от 20 години бяха закрити научно-развойните и внедрителски звена в българската индустрия.

Презентациите от кръглата маса и снимка може да намерите тук: http://www.bcci.bg/news/6353

На 26 юли 2013 г. г-н Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката свиква разширено заседание на Националния съвет по иновации. Приложено Ви изпращаме покана за събитието.

Заседанието ще се проведе от 14:30 часа, в сградата на министерството на ул. "Триадица" № 8, етаж 8, зала 821, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Стратегическите цели и приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.
  2. Обсъждане на координационен механизъм за формиране и провеждане на научната и иновационни политики.

Материали може да намерите на следните адреси:

  • Иновационна стратегия за интелигентна специализация; - Тук
  • Доклад за Стратегията за интелигентна специализация - Световна Банка; - Тук
  • Иновации - определения, примери; - Тук
  • Други материали във връзка с разработването на стратегията. - Тук

Допълнително ще Ви бъде изпратена презентация във връзка с предложения дневен ред.

Предложения, коментарии, съображения, както и потвърждение за участие, моля изпращайте на адрес innopolicy@mee.government.bg.

С уважение,

Николай Истатков - секретар на НСИ