Източник: БНР / публикувано на 07.06.18 в 15:19
 
Над 90 на сто от финансовите компании се опасяват, че навлизането на високите финансови технологии и финтех индустрията ще отнемат част от бизнеса им. Други 82% обаче предвиждат да засилят партньорствата си с финтех дружествата като възможност за разширяване на дейността си. 
 

Как иновативните технологии се вписват в бъдещето на финансовата система и какви нови възможности предоставят на фирмите те?

Всъщност по-голямата част от финансовите компании са склонни да се възползват от високотехнологичните финансови услуги, а 63 на сто от банкерите виждат нови възможности във финтех услугите. С 12% само за последната година е нараснал броят на банковите мениджъри, които търсят за партньорство финтех компаниите. В същото време броят на банковите клонове в Европа през последните години се е свил с 20%, а до 2020 година традиционните банки ще загубят една трета от приходите си от платежни услуги в сравнение с 2015 година, показват данните от проучване, затова консервативните финансови институции трябва да се преориентират към новите услуги на пазара, а именно блокчейн технологията, криптовалутите, смарт договорите, управлението на данни, плащанията на транзакции чрез мобилни устройства. Статистика за миналата година показва:

"В България има фирми, които са около 70, които упражняват дейности по т.нар. "финтех" и по този показател нашата страна е на челно място сред съседните ни страни" – каза доцент Йосиф Аврамов от Търговско-промишлената палата.

Христо Стоянов от Европейския инвестиционен фонд обясни за "Хоризонт":

"Това, което виждаме в България, е част от културната промяна, която се случва и в Европа в последните 10 години, но става все по-ясна и подчертана в последните пет години в България. Младите образовани хора вече са по-малко склонни да търсят традиционна кариера и традиционна работа в големите български или международни институции и са все по-склонни да търсят финансиране и да пробват стартиране на бизнес".

Звуковият файл можете да чуете тук

 • Bgpredpriemach.com: Съвета по иновации при БТПП връчи наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

  В категорията „Наи-успешна иновативна фирма“ Комисията присъди две първи награди: 
  -на „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” АД, Индустриална зона на гр. Божурище. Наградата бе връчена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

  -на „АЛЕКС 1977“ ЕООД. Наградата връчи Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

  На второ място в същата категория  бе наградена фирма Скейл Фокус АД. Наградата бе връчена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Третото място в тази категория  комисията присъди на  фирма «Нутриген». Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции.

  В категория „ Най-добър иновативен проект“ на първо място бе награден колектив от Института по Физико химия при БАН за проект ”Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“.

  На второ място в категорията  награда получи колектив от фирма „Разрушител 2016” ООД за проекта ”Прототип на универсален чук с реактивен двигател за разбиване на скали“ На трето място бе награден колектив от Института по обща и инженерна химия при БАН за проект „Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид.

  Наградите за тази категория се връчиха от Петко Николов, д-р по право, председател на Патентното ведомство;  Александър Минев, д-р по право, зам. -изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; чл. - кор. проф. д-р Костадин Ганев – заместник-председател на БАН, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.

  Номинираните проекти бяха оценени от комисия с председател акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по инновации при БТПП, по критериите: оригиналност на идеята, метод(и) на реализация; качества на реализиращия колектив, очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация,  принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда, обществен ефект.

  Повече на http://www.bcci.bg/news/13732


  Линк
 • Economic.bg: Д-р Петко Николов връчи награди на иноватори

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.

  Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за "Най-добър иновативен проект" за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.
   

   
  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.

  В категория "Най-успешна иновативна фирма" за 2017 г. първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; 

   
  Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.
   
  На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и много други гости. 

  Линк
 • Enterprise.bg: За първото тримесечие на годината имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показател бруто образуване в основен капитал

  Министерство на икономиката подкрепя развитието на иновациите, защото растежът на българската икономика зависи до голяма степен от високотехнологичните компании. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

  По думите на икономическия заместник-министър няколко са посоките на въздействие в подкрепа на предизвикателната среда, в която се развиваме и които биха допринесли за по-висока добавена стойност. От една страна стои работата на Патентното ведомство в контекста на агресивното намаляване на административната тежест, а от друга – подобрените процедури в сферата на иновациите и изпълнението на стратегията за интелигента специализация. Важен фактор е и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която чрез своите схеми съдейства за внедряването на иновациите.

  Зам.-министър Борисов подчерта още, че за първото тримесечие на 2018 година, структурата на БВП показва, че имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показателя бруто образуване в основен капитал, което е показателно за развитието на българската икономика. „Разчитаме, че ръстът на инвестициите ще е съпроводен от разгръщане на инвестиционната дейност на бизнеса“, допълни той.

  По време на събитието заместник-министърът награди фирма „Алекс 1977“ ЕООД в категория „Успешна иновативна фирма“ за предлаганите иновативни продукти, разработени на базата на задълбочени изследвания с български и международни научни колективи, като са насочени към задоволяване на потребностите на голяма група хора. Те са конкурентни и са със значителни предимства пред аналогичните на пазара. Направените производствени и финансови анализи, икономическа и техническа оценка на производството и на продуктите, доказват че предлаганите продукти от компанията са с висок пазарен потенциал.


  Линк
 • Enterprise.bg: За първото тримесечие на годината имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показател бруто образуване в основен капитал

  Министерство на икономиката подкрепя развитието на иновациите, защото растежът на българската икономика зависи до голяма степен от високотехнологичните компании. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

  По думите на икономическия заместник-министър няколко са посоките на въздействие в подкрепа на предизвикателната среда, в която се развиваме и които биха допринесли за по-висока добавена стойност. От една страна стои работата на Патентното ведомство в контекста на агресивното намаляване на административната тежест, а от друга – подобрените процедури в сферата на иновациите и изпълнението на стратегията за интелигента специализация. Важен фактор е и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която чрез своите схеми съдейства за внедряването на иновациите.

  Зам.-министър Борисов подчерта още, че за първото тримесечие на 2018 година, структурата на БВП показва, че имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показателя бруто образуване в основен капитал, което е показателно за развитието на българската икономика. „Разчитаме, че ръстът на инвестициите ще е съпроводен от разгръщане на инвестиционната дейност на бизнеса“, допълни той.

  По време на събитието заместник-министърът награди фирма „Алекс 1977“ ЕООД в категория „Успешна иновативна фирма“ за предлаганите иновативни продукти, разработени на базата на задълбочени изследвания с български и международни научни колективи, като са насочени към задоволяване на потребностите на голяма група хора. Те са конкурентни и са със значителни предимства пред аналогичните на пазара. Направените производствени и финансови анализи, икономическа и техническа оценка на производството и на продуктите, доказват че предлаганите продукти от компанията са с висок пазарен потенциал.


  Линк
 • Kanal3.bg: Д-р Петко Николов връчи награди на най-големите иноватори у нас за 2017 година (СНИМКИ)

  Плакет и почетна грамота получи колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов

   
  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.
   
  Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за най-добър иновативен проект за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование "Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“.
   
  Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.
   
  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта "Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта "Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.
   
  В категория "Най-успешна иновативна фирма" 2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия.
   
  Първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки. Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги. Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.
   
  На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 

  Линк
 • Blitz.bg: Шефът на Патентното ведомство д-р Петко Николов връчи награди на най-големите иноватори у нас за 2017 година (СНИМКИ)

  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт. На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт. Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема. Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото мястозае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“. В категория НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА’2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 


  Линк
 • Politikata.net: ШЕФЪТ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО Д-Р ПЕТКО НИКОЛОВ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИНОВАТОРИ У НАС ЗА 2017 ГОДИНА (СНИМКИ)

  в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.
  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.

  Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.

  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото мястозае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.

  DSC05557

  В категория НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА’2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 


  Линк
 • Enterprise.bg: Стамен Янев: България може да се превърне в регионален лидер чрез инвестиции и иновации

  Основна цел на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ е да привлича инвеститори най-вече в сферата на производството. Това каза изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП). Същевременно това производство трябва да бъде високотехнологично, да бъде носител на иновационни идеи, допълни той и подчерта, че това е приоритетна задача, свързана с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

  По време на събитието Стамен Янев връчи награда на фирма NutriGen, първата българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Фирмата използва набор от генетични изследвания, съобразени с най-актуалните тенденции в контекста на персонализираната медицина.

  Те представляват иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Предлагат набор от генетични изследвания, с помощта на които може да се определи генетичният потенциал на изследваното лице, както и да се установят здравните рискове, към които е налице генетично предразположение.

  Стамен Янев определи постиженията на компанията, като визиолизирана дефиниция на заложеното от Министерство на икомиката /МИ/ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно проекти в сферата на био и нано технологийте. България може да се превърне в регионален лидер на иновациите и отбеляза, че всяка иновация е свързана с инвестиции, а лидерството е равно на иновации плюс инвестиции


  Линк
 • Телеграф: 23.05.2018 г., стр. 15: Патентното ведомство награди най-големите иноватори

  Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов връчи наградата с пла-кет и почетна грамота на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за „Най-добър иновативен проект за 2017 г." на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов по време на церемония, която се проведе в понеделник, 21 май. Награденият проект е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, по-лучени при използване на висок процент промишлени отпадъци". Втората награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали", а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов аб-сорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид".

   

  Линк
 • Стандарт, 23.05.2018, стр. 8: БТПП раздаде наградите за иновации

  Съветът по иновации при БТПП връчи традиционните награди на победителите в Петия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.
  В първата категория с идакет и почетна грамота бе наградена класираната на първо място фирма "Електроинвест" АД, Индустриална зона на гр. Божурище. Тя произвежда конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия, като 95% от продукцията й е предназначена за износ. Наградата бе връчена от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП на управителя на фирмата Юлиан Торчанов.
  През тази година в тази категория Комисията присъди в тази категория още една Първа награда за иновативната компания "АЛЕКС 1977" ЕООД, производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки на базата на слуз от охлюви и други изследвани биокомпоненти, както и на уникално лекарство за химиотерапия за онкоболни.
  За най-добър инвестиционен проект беше отличен колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов.


  Линк
 

unnamed

Интервю с Доц. Йосиф АВРАМОВ в “ТРЕТА ВЪЗРАСТ” – ФЛАГМАН НА СЕДМИЧНИЯ ПЕЧАТ

Вие сте съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата. Има ли изобретатели у нас в последните години?

Български изобретения и понастоящем се патентоват. Най-много са в областта на химията и фармацията, електрониката, в сектора на компютърните технологии и програмирането и др. По-голямата част от изобретателите ни нямат финансови възможности да патентоват и да поддържат патентите си в други страни и предпочитат да се обърнат към българското патентно ведомство.

Кой проявява повече интерес към изобретенията на българските учени и изобретатели  – държавата или бизнесът?

Категорично българският бизнес.

Откога съществува виртуалният пазар платформа „Иновационна борса”, на който изобретателите „продават” идеи, а бизнесът ги купува и внедрява?

Функционира от април 2015 г. В момента преговаряме с БАН за качването на борсата на 566 иновативни разработки в широк диапазон – от храни до квантова физика.

Ако човек има идея за някакво изобретение или вече го е създал, как може да стигне до иновационната борса?

Достатъчно е да се регистрира на платформа “Иновационна борса” (www.inovacii.eu). На нея са презентирани иновационни проекти, търсещи финансиране. Информарционият сайт на Съвета по иновации е www.evroproekti.org.

Твърдите, че българските предприемачи са отворени за иновации и че е сериозен процентът на фирмите, въвели някакви иновации. За кои сектори става дума? И как стои въпросът с финансирането?

На „Иновационната борса” са инсталирани няколко десетки проекта, като преобладават тези в секторите фармация, роботика, софтуер, в т. ч. мобилни приложения, машиностроене и др. Голям е интересът на бизнеса към Националния иновационен фонд и към схемите по еврофондовете. По новата оперативна програма, продължение на предишната ОП „Конкурентоспособност”, 470 фирми са кандидатствали за развитие на иновациите в действащи предприятия, а 852 - за стартиращи иновативни предприятия. Ако има статистика за актуалното състояние на българската икономика, вероятно ще се окаже, че фирмите, които са въвели някакви иновации, са 35%, дори 40%, а не 26%, както сочат данните на НСИ. По правилата на ЕС 10% от еврофондовете задължително отиват за реклама. Никой не е казал, че трябва да се харчи максимално допустимото и да се поръчват луксозни артикули. За съжаление у нас голяма част от еврофондовете - 20%, дори 30%, не се изразходват по предназначение, намират се механизми за отклоняване, неефективно харчене, раздуване на разходи. Преобладават проектите за мащабно строителство и за ремонти - на сгради, магистрали и т.н., където могат да се отклоняват средства в по-едри размери.

По новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) са предвидени 1.34 млрд. лв. Вярвате ли, че ще отидат за реално подпомагане на учените и за нови технологии, а не за строителство и ремонти?

Да, оптимист съм, че по-голямата част от ресурса ще стигне до учените ни. Предвидени са строги правила и методики на разходване на средствата по тази програма, а оценката на проектите ще е от реномирани чуждестранни учени с утвърден авторитет в своите научни сфери. Необходимо е да се избягват разходи за строеж на сгради и за скъпи ремонти, а парите да се насочат най-вече към заплащане на атрактивни възнаграждения не само на утвърдени, но и на млади учени - асистенти и докторанти, както и за научна апаратура. Младите учени трябва да получават поне 1500-2000 евро, за да останат да работят в България.

28555431 10214448928113067 2045288581 o
 
Събитието бе посветено на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
 

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. В Кръглата маса взеха участие членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации членки на БТПП, а също и представители на индустрията от подотрасъла на IСТ и други иновативни отрасли на икономиката ни. Сред присъстващите бяха и учени, изследователи, университетски преподаватели, както и представители на медиите.В БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Насоки за кандидатстване по схемата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ от Приоритетна ос на програмата "Научни изследвания и технологично развитие", „Развитие на регионална интелигентна специализация” и възможностите за взаимодействие от представителите на бизнеса с Регионалните научни центрове”.

Встъпителният доклад на тема „Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 г.“ бе изнесен от Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" към Министерството на образованието и науката. 

Заключителният доклад бе на тема „Изграждане на регионални научни центрове”. Той бе изнесен от доц. Евгени Евгениев, консултант към ИА по ОП НОИР. Той направи и обобщение на провелата се среща.

В дискусията се включиха: проф. Петър Петров, координатор на Регионалните научни центрове при ЦУ на БАН; проф.Александър Караманов от Института по физикохимия при БАН; доц.Георги Райчевски от ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР; Николай Колев, юрист, представляващ Общинската администрация на гр.Смолян; д-р Петър Бодуров, изобретател, който е регистрирал над 20 патента и полезни модела; и Георги Гушлеков, председател на Асоциацията по иновативно развитие.

 

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП и с подкрепата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) в Палатата се състоя кръгла маса на тема „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникационните технологии в България, разработени от академичния състав на ВУТП“. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Приветствие към участниците направи проф. Росица Чобанова, д.ик.н., зам.-ректор на ВУТП. Тя изнесе основния доклад на тема: Сътрудничеството между бизнеса и науката в контекста на нов модел на развитие на българската икономика: приложения в научната и иновационна политика на ВУТП.

Презентация направиха и проф. д-р инж. Румен Арнаудов, проф. дфн Тинко Ефтимов и доц. д-р Валери Гочев на тема: Фотонно захранване на сензорно комуникационна мрежа по едно оптично влакно. Последната презентация бе на гл. ас. д-р инж. Иван Иванов на тема: Блоков криптографски алгоритъм за защита на информацията.

Представени бяха добри практики на ВУТП при подготовката на кадри в бързоразвиващия се сектор на телекомуникациите и променящия се сектор на пощите, трасиращи съвременното конкурентно развитие в глобалния свят.

В дискусията се включиха: акад. Никола Съботинов, доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, проф. Добромир Маламов от ВУТП, Георги Гушлеков, председател на Асоциацията за иновативно развитие, и др.