За втори път Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) връчи в БТПП награди за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2014г.
Първото издание на конкурса породи интереса на десетки български фирми, което е ясен признак за важността на иновациите за развитието на икономиката на една страна.
Комисия за определяне на победител в конкурса разгледа и оцени 13 проекта по критериите: оригиналност на идеите, методи, икономическа ефективност от реализация и принос към опазване на околната среда.
Прочети още...

Финансирането на малкия и средния бизнес и в частност на иновациите бе тема на кръглата маса, организирана и проведена в БТПП на 11.12.2014г. от Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП.  

Кръглата маса бе открита и модерирана от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета. Дискусията бе насочена към източниците на финансиране на иновации, фокуса и научните области, към които са ориентирани фондовете – техните цели, специфика и механизъм на действие.

Емилия Радева,  началник отдел „Иновации” в Министерството на икономиката, представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация, приета от ЕК през есента на тази година. Емил Коматичев, държавен експерт в същия отдел, презентира Програмата COSME, насочена към специфичните нужди на МСП, нейния бюджет, финансови инструменти и обхват за периода 2014-2020.

В дискусията се включиха експерти от министерства и представители на научните среди.


Традиционно в събитието се включват представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове

В Интер Експо Център се състоя 12-тият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България - “The European Day of the Entrepreneur 2014”, който се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия. Организатори на събитието са Научноизследователският сектор на СУ „Св. Климент Охридски”, Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на икономиката и енергетиката.

Съветът по иновации към БТПП се представи в рамките на инициативата в специалния панел за ролята на партньорството Акедемия-Бизнес за развитието на иновациите.

Оживена дискусия предизвика въпросът кога ще започне да функционира рисков фонд по програмите COSME и HORIZON 2020. Отбелязани бяха крайно недостатъчните средства за  ФОНД НАУЧНИ ИЗЛЕДВАНИЯ  - само 11 млн. лв., и за Националния иновационен фонд - около 10 млн. лв. За сравнение Фонд ТЮТЮН ще разполага със 150 млн.лв. В тази връзка бе подчертано, че БТПП в свои позиции по Държавния бюджет винаги е настоявала средствата за наука и иновации да се увеличат няколко пъти.

Презентации на:

Георги Гушлеков

Йосиф Аврамов

Александър Трифонов

Проф. Христо Христов

В БТПП се проведе кръгла маса на тема :”Иновациите в химическата индустрия, в това число използването на енергия от водород”. Организатор на събитието е Съветът по иновации и енергийна ефективност  и EEN при БТПП. Участваха представители на бизнеса, учени, изследователи и преподаватели от БАН и няколко университета, както и от МИЕ.

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации, откри събитието и подчерта амбицията на Съвета да стимулира връзката наука - бизнес и взаимодействието между българската промишленост и българските учени.

Емил Коматичев, експерт в Министерството на икономиката и енергетиката, информира за предстоящ Информационен ден на Съвместното европейско предприятие „Горивни клетки” на 11 ноември в Брюксел и предостави някои разяснения в тази връзка.

Проф. Евелина Славчева от Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към БАН представи водородните горивни елементи като алтернатива за устойчива енергия и транспорт.

Проф. Георги Костов от университета „Асен Златарев”, Бургас представи новите насоки в синтеза и свойствата на функционализирани флуорополимери за полиелектролитни мембрани за горивни клетки. Проф. Костов наблегна на перспективите в сектора.

Проф. Павлина Долашка от Института по органична химия, БАН представи пример как от научните разработки на биологично активни компоненти се преминава към внедряване в производството.

Проф. Бранимир Банов от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН запозна участниците с литиево-йонните батерии като високо ефективен и надежден източник за съхранение на енергия.

Доц. д-р Младен Младенов от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН представи темата за алкалните никел-цинкови батерии за екологосъобразно съхранение на енергия.

След докладите участниците имаха възможност да зададат своите въпроси към лекторите, да споделят мнение и да обсъдят новостите в сектора на химическата промишленост

 

Вие търсите нови перспективи за вашето предприятие? Senior Experten Service (SES) ви подкрепя: повече от 10 хиляди  експерти в областта на услугите, търговията, занаятите и промишлеността са на ваше разположение.

Използвайте тази съкровищница от опит за:

  • подобряване на конкурентоспособността, производителността и рентабилността
  • оптимизиране на организацията и работните процеси
  • помощ при въвеждането на нови технологии
  • разширяване на предлаганите продукти и поддържане на качеството
  • модернизиране на маркетинга и пласмента
  • решаване на технически проблеми
  • създаване на нови импулси за предприятието.

SES  е немска организация за международно сътрудничество. Тя изпраща специалисти и ръководни кадри в пенсионна възраст, които безвъзмездно предоставят своите знания и опит. Посещенията на експерти от SES са безплатни за български фирми и се извършват с цел квалифициране на специалистите във фирмата на заявителя и тяхното насочване към самостоятелна работа. По правило това става едновременно с практическо решаване на остри проблеми или задачи при заявителя. Няма ограничение на броя от специалисти, ползвани от една фирма. В България са проведени повече от 1000 SES консултации от 1988 г. насам в областта на металообработването, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, образованието, туризма, занаяти и техника, търговия и дистрибуция, обучение и квалификация, здравеопазване и социална сфера, администрация и наука.

Примери за работата на SES в България:

Текстилно предприятие в Сливен

Средноголямото предприятие успява за няколко месеца с помощта на наш експерт да преустрои производството си по REFA-методи. Един от сътрудниците на фирмата е определен за отговарящ за REFA и работи съвместно със старшия експерт. При това са направени нововъведения в производствения процес и работата е организирана на групи. Транспортът и организацията също са преустроени. В разкрояването капацитетът е бил повишен с 25%. Експертът на SES е бил 3 пъти за няколко седмици на посещение в предприятието.

Методи на инжекционно леене в Казанлък

Всъщност първоначалната задача на експерта гласяла: „Обучение на сътрудници по инжекционно леене”. На място обаче експертът установил, че в момента преместването на леярната на друго място е с приоритет.Така възникнала възможност да се промени всичко отначало. Първо са направени разпределенията на помещенията и била изработена писмена концепция. След това са изработени техническите указания за конструкцията. При второто посещение на експерта след 10 месеца е завършено успешно пускането в действие на новоинсталираните машини.

Автобусно предприятие в Пловдив

Задачата гласяла: Оптимизиране на сервизния отдел. Заедно с ръководителя на сервизния отдел експертът на SES определил процесите в сервиза: заявка на ремонтите при приемане на автобусите, като качеството на ремонтите трябвало да бъде гарантирано. Провеждане на разговори за обучение на сътрудниците с представителите на Мерцедес Бенц и Ман в България. Докато експертът е бил още в България е създаден склад за специални инструменти и те са били закупени. Доставката на резервни части е била оптимизирана чрез реорганизация и договори за сътрудничество с доставчиците.

Съветът по иновации при БТПП препоръчва използването на дългогодишния опит на професионалистите.

За да кандидатствате за SES-експерти, трябва да се обърнете към Представителя на SES за България. Попълва се Искане за експерт, което се насочва към SES в Германия. Продължителността на посещението не би трябвало да е под 21 дни, максимално престоят е ограничен до 1 месец. Възможно е да се планират следващи посещения. Разходите по пребиваването на сениор-експертите в България (нощувки, храна, местен транспорт, дневни пари в местна валута (14 лв.) се поемат от поръчителя, самолетен билет – от немската държава).

За повече информация:
Петя Милушева – Представител на SES за България
София, бул. Черни Връх 51 Б, партер
milusheva@online.bg
тел.: 0888712281, 02 862019902 8620199 БЕЗПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting

Източник: ИнфоБизнес