Във връзка с писмо на председателя на БТПП до г-н Томислав Дончев относно непровеждане на сесии на НИФ и на ФНИ през 2015 г. БТПП се получи слледния отговор от г-жа Геновева Жечева, изп.директор на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката: 

Писмо отговор - тук.

 
ЙОСИФ АВРАМОВ 

thumb main avramov2Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП проведе Информационен ден за кредитните и за гаранционните продукти на Българска банка за развитие (ББР), както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд. През 2013 г. между БТПП и ББР бе сключен рамков договор за сътрудничество и този Информационен ден бе поредна инициатива по линия на партньорството между двете институции.

Прочети още...

   От името на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТТП се изпрати писмо на председателя на НС г-жа Цецка Цачева, в което се настоява бюджета на БАН през 2016 г. да се увеличи с 25 млн.лв. за иновации и за приложни изследвания. Това е заложено в становището на БТТП за Бюджет 2016.
Вж. Писмо 
ЙОСИФ АВРАМОВ

avramov-1-1 avramov-2
 

Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП се включи в 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството – Европейски ден на предприемача 2015, който се проведе в края на миналата седмица в Интер Експо Център – София.

Прочети още...

На 14.10.2015 г. по предложение на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТТП и във връзка с многобройни запитвания относно обстоятелството дали през настоящата 2015 ще има конкурсни сесии на Националния иновацонен фонд и Фонд "Научни изследвания" от членове на съвета председателят на БТТП г-н Цветан Симеонов подписа писмо до зам.председателя на МС и трима министри:  Писмо