Уважаеми госпожи и господа,
 
Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“. Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Ще бъдат представени основните програми и инструменти за финансиране като:

Прочети още...

thumb main inovWEBБТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред членовете на Палатата, вкл. браншови организации за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите.
Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране,  тежестта на административните процедури при ОП Конкурентоспособност, която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри. Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен, че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения.

Прочети още...

AVRAMOV2

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от  2014 г.

Прочети още...

Софтуерната компания „Мобайл Системс“ ООД (MobiSystems) спечели първото място в категория „Най-успешна иновативна фирма“ в конкурса, организиран по инициатива на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, съвместно с EEN.

Констанца Григорова

2,3 млрд. евро за периода 2014 г.-2020 г. е бюджетът по COSME - програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия на ЕС. От общия бюджет, почти 1,4 млрд. евро се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.

Прочети още...

Съпредседателите на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП – акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН, и Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.
Целта на работната среща бе обсъждане на връзката между науката и бизнеса и необходимостта от прагматично ориентиране на научния потенциал. Дискутирана бе възможността за извършване на проучване от БАН за обвързаността на научните институти и бизнеса, паралелно проучване на БТПП за връзката между практиката и науката. Идеята е да се сравнят резултатите от двете проучвания и на базата на анализ да се даде отговор на въпроса: възползва ли се бизнесът от научния потенциал и кои са основните пречки.
По време на срещата бяха набелязани и мерки за интензифициране на дейността на регионалните академични центрове на БАН, с цел постигане на по-голяма ефективност.