И в новия програмен период ще има ударно "усвояване" на средствата на финала, прогнозира икономистът Йосиф Аврамов
Румяна Гочева
Снимка: Юлиян Савчев
Йосиф Аврамов е финансист, доктор по икономика. Член на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и е съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП. Работил е като кредитен инспектор в БНБ, главен специалист по данъци и такси в Министерството на финансите, началник на управление "Финанси и инвестиции" в просветното министерство и др.

- Г-н Аврамов, новият курс в ЕС е безвъзмездното раздаване на пари по европрограмите да се замества все повече с "финансови инструменти". Защо се прави тази промяна? 

- Финансовите инструменти значително ограничават възможността за отклоняване на евросредства, тъй като те следва да се върнат от ползвателя им, за разлика от безвъзмездното грантово финансиране, характерно досега. В България в периода 2007-2013 г. се натрупа известен опит с тях - имам предвид инициативите "Джереми" и "Джесика", които бяха част от програмите "Конкурентоспособност" и "Регионално развитие", и бяха относително успешни. 

Равносметката по инициативата "Джереми" е противоречива. През 2012 г. от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) бяха одобрени пет фонда, от които Eleven и LAUNCHub бяха много успешни. Други два фонда обаче - "Аксес кепитъл" и "Мецанин фонд", не успяха да наберат необходимото съфинансиране от 30 млн. евро от банки или рискови фондове и така и не заработиха. Една от причините за неуспеха им бе, че България все още се смята за рискова страна - заради сложната геополитическа обстановка, заради лошата правораздавателна система у нас и икономическата несигурност, в т.ч. и в банковата ни сфера. 

Прочети още...

avr 1avr 21  Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) към БТПП и Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса, организираха семинар на тема: „Финансови инструменти и нови възможности за подкрепа на иновативни фирми чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програма ХОРИЗОНТ 2020“.
  Калин Маринов, зам.-гл. директор на ГД „Европейски фондове”, Министерство на икономиката запозна участниците с основните приоритетни области на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, актуалните схеми, насочени към иновативни фирми, и основните параметри на отворените процедури. Специално внимание бе обърнато на платформата на сайта на Министерство на икономиката, където фирмите могат да отправят конкретни въпроси, свързани с условията за кандидатстване.

Прочети още...

a1a2   В БТПП се проведе Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда”. Събитието се осъществи със съдействието на Съвета по иновации и развитие на технологиите, който успешно си партнира с организаторите на форума – фирмите ТелСпек – Канада; ЛимКо интернешънъл – Германия и ВМВ - България  При откриването на конференцията Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП, отбеляза нарастващото значение на "потребителската електроника" за определяне и проследяване факторите на околната среда и състава на храните, които са трудно доловими или са подпрагови за човешките сетива, но оказват значително влияние върху здравето, работоспособността, качеството и продължителността на човешкия живот.

Прочети още...

IMG 1338web01 IMG 1363web02

IMG 1318web03 IMG 1355web04

 
   По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в палатата се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”. Участваха над 30 представители на СИРТ, на Съвета на браншовите организации при БТПП, на строителния бизнес, на агенциите за недвижими имоти, на Камарата на архитектите, на науката, на Министерството на икономиката, както и на медиите. Дискусията бе открита от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ. Приветствие от името на Съюза на архитектите в България направи арх.Георги Бакалов, председател на съюза. Той демонстрира пред участниците в Кръглата маса и „Иновативни еко решения в архитектурата  2015”
Прочети още...