a1a2   В БТПП се проведе Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда”. Събитието се осъществи със съдействието на Съвета по иновации и развитие на технологиите, който успешно си партнира с организаторите на форума – фирмите ТелСпек – Канада; ЛимКо интернешънъл – Германия и ВМВ - България  При откриването на конференцията Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП, отбеляза нарастващото значение на "потребителската електроника" за определяне и проследяване факторите на околната среда и състава на храните, които са трудно доловими или са подпрагови за човешките сетива, но оказват значително влияние върху здравето, работоспособността, качеството и продължителността на човешкия живот.

Прочети още...

IMG 1338web01 IMG 1363web02

IMG 1318web03 IMG 1355web04

 
   По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в палатата се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”. Участваха над 30 представители на СИРТ, на Съвета на браншовите организации при БТПП, на строителния бизнес, на агенциите за недвижими имоти, на Камарата на архитектите, на науката, на Министерството на икономиката, както и на медиите. Дискусията бе открита от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ. Приветствие от името на Съюза на архитектите в България направи арх.Георги Бакалов, председател на съюза. Той демонстрира пред участниците в Кръглата маса и „Иновативни еко решения в архитектурата  2015”
Прочети още...

  Във връзка с писмо на председателя на БТПП до г-н Томислав Дончев относно непровеждане на сесии на НИФ и на ФНИ през 2015 г. БТПП се получи слледния отговор от г-жа Геновева Жечева, изп.директор на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката: 

Писмо отговор - тук.

 
ЙОСИФ АВРАМОВ 

thumb main avramov2Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП проведе Информационен ден за кредитните и за гаранционните продукти на Българска банка за развитие (ББР), както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд. През 2013 г. между БТПП и ББР бе сключен рамков договор за сътрудничество и този Информационен ден бе поредна инициатива по линия на партньорството между двете институции.

Прочети още...