Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата бе домакин на традиционната среща на Евроклуба по случай разглеждане на постиженията на Румънското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Република Финландия. Участие в срещата взеха Н. Пр. Пайви Блинникка, посланик на Република Финландия в България, Н.Пр. Йон Гълеа, посланик на Румъния в България.

Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, и проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба. "За да имаме по-добра икономическа среда е нужно гражданите в Европейския съюз да са по-активни", каза при откриването председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. "Пасивността не води до най-добрите резултати", напомни той и оцени като неуспешно за бизнеса изпълнението на Лисабонската стратегия.

Прочети още...

 

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 02 юли се състоя Кръгла маса на тема: Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“. Форумът бе организиран съвместно с ЕЕN при БТПП, както и с департаменти „Телекомуникации“ и „Информатика“ при Нов български университет (НБУ). НБУ и БТПП през януари 2019 г. сключиха договор за сътрудничество и форумът се провежда в съотвествие с него. Инвестиционният форум бе открит и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Приветствие към участниците в Кръглата маса направи проф. Антони Славински, председател на Настоятелството на Нов български университет. Той изнесе и доклад на тема: „От какво да се страхуваме при перспективата изкуствен интелект?“.

Втората презентация бе на гл. ас. д-р Екатерина Цветанова от департамент „Администрация и управление“ при НБУ на тема „Взаимодействието между човека и „интелигентните“ машини”.

Прочети още...

 

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя  кръгла маса на тема: „Представяне на новия Инвестиционен план за Европа „# InvestEU“ в Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“. Тя бе открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Встъпителната презентация бе на Илиана Цанова, зам.-ръководител на Европейския фонд за стратегически инвестиции при Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, който е дислоциран в Люксембург и оценява проектите по Плана Юнкер. Тя очерта предимствата в сравнение с досегашния План Юнкер на  новия план „# InvestEU“, който се очаква да функционира след 2021 г.

Прочети още...

 

В Българската търговско-промишлена палата се проведе Информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове - ENRICH, гр. Будапеща, който бе организиран от Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП и Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Института за технологичен трансфер и иновации, гр.Пловдив. Основната цел на тази мрежа е да насърчи и улесни сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между ЕС и САЩ, от една страна, и между ЕС и Бразилия - от друга, чрез подкрепа на иноваторите в процеса на създаване на иновации и комерсиализацията им.

Прочети още...

 

На 17 май по инициатива на Търговско-промишлена камара – Пловдив и Съвета по иновации при БТПП със съдействието на Интернет Медиа Груп, на Дигитална агенция „СЕОМАКС“ и на Департамент „Икономика“ при нов български университет  в Конферентната зала на камарата в гр. Пловдив се състоя ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема:  „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт-ъп компании в гр. Пловдив и в Южен Централен район“Инвестиционният форум бе открит от Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.  Във форума участваха представители на малкия и средния бизнес, членове на Търговско-промишлена камара – Пловдив, както и на старт ъп общността в Пловдив и в Южния централен район, студенти и докторанти от няколко университети в гр. Пловдив, които имат намерения да учредят старт ъпи, както и хабилитирани университетски преподаватели.

Прочети още...