За трети път Съветът по иновации и развитие на технологиите към БТПП и БАН връчиха награди за най-успешни иновативни фирми и най-иновативни проекти за 2015 г.

Първи приветства участниците домакинът на събитието акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН.

Прочети още...

  В БТПП се проведе кръгла маса на тема: „Примери за успешни иновации в БАН” и характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тя бе открита от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) и член на УС на БТПП, който бе и модератор на кръглата маса. Приветствия към участниците бяха изпратени от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и от Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката.

Прочети още...

И в новия програмен период ще има ударно "усвояване" на средствата на финала, прогнозира икономистът Йосиф Аврамов
Румяна Гочева
Снимка: Юлиян Савчев
Йосиф Аврамов е финансист, доктор по икономика. Член на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и е съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП. Работил е като кредитен инспектор в БНБ, главен специалист по данъци и такси в Министерството на финансите, началник на управление "Финанси и инвестиции" в просветното министерство и др.

- Г-н Аврамов, новият курс в ЕС е безвъзмездното раздаване на пари по европрограмите да се замества все повече с "финансови инструменти". Защо се прави тази промяна? 

- Финансовите инструменти значително ограничават възможността за отклоняване на евросредства, тъй като те следва да се върнат от ползвателя им, за разлика от безвъзмездното грантово финансиране, характерно досега. В България в периода 2007-2013 г. се натрупа известен опит с тях - имам предвид инициативите "Джереми" и "Джесика", които бяха част от програмите "Конкурентоспособност" и "Регионално развитие", и бяха относително успешни. 

Равносметката по инициативата "Джереми" е противоречива. През 2012 г. от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) бяха одобрени пет фонда, от които Eleven и LAUNCHub бяха много успешни. Други два фонда обаче - "Аксес кепитъл" и "Мецанин фонд", не успяха да наберат необходимото съфинансиране от 30 млн. евро от банки или рискови фондове и така и не заработиха. Една от причините за неуспеха им бе, че България все още се смята за рискова страна - заради сложната геополитическа обстановка, заради лошата правораздавателна система у нас и икономическата несигурност, в т.ч. и в банковата ни сфера. 

Прочети още...

avr 1avr 21  Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) към БТПП и Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса, организираха семинар на тема: „Финансови инструменти и нови възможности за подкрепа на иновативни фирми чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програма ХОРИЗОНТ 2020“.
  Калин Маринов, зам.-гл. директор на ГД „Европейски фондове”, Министерство на икономиката запозна участниците с основните приоритетни области на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, актуалните схеми, насочени към иновативни фирми, и основните параметри на отворените процедури. Специално внимание бе обърнато на платформата на сайта на Министерство на икономиката, където фирмите могат да отправят конкретни въпроси, свързани с условията за кандидатстване.

Прочети още...

a1a2   В БТПП се проведе Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда”. Събитието се осъществи със съдействието на Съвета по иновации и развитие на технологиите, който успешно си партнира с организаторите на форума – фирмите ТелСпек – Канада; ЛимКо интернешънъл – Германия и ВМВ - България  При откриването на конференцията Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП, отбеляза нарастващото значение на "потребителската електроника" за определяне и проследяване факторите на околната среда и състава на храните, които са трудно доловими или са подпрагови за човешките сетива, но оказват значително влияние върху здравето, работоспособността, качеството и продължителността на човешкия живот.

Прочети още...