Energomonitor

Иновациите заемат важно място в нашия свят. По този повод Българската търговско-промишлена палата се стреми чрез постоянните си инициативи да събужда интереса за знанието в хора и институции, както и да представя водещите добри практики, стимулирайки иновативното мислене и развитие на малкия и среден бизнес в пътя напред, представлявайки трибуна за всеки един иноватор. Един от инструментите, чрез които може да се случват истинно всички тези процеси, това са т.н. кръгли маси, които организират редица организации, университети, включително и БТПП, която в своята мисия е и обединител. Едно такова събитие е състоялата се на 13.11.2018 г. кръгла маса на тема „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”: съвместна инициатива на Съвета по иновации при БТПП в сътрудничество с ЕЕN  при БТПП. Това е едно от многото събития на БТПП с изключително значение, което превръща всичко това в един истински висококапацитетен форум, който предоставя и включва в себе си интегрирани знания на хора с дългогодишен опит, както и на упорити млади хора, които не спират да търсят решение на наболели обществени проблеми, а и не само това.

Форумът бе открит и модериран от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Събитието стартира с презентацията на инж. Ренета Борисова: „Интелигентни системи за мониторинг и управление“. Инж. Борисова е от  ENERGBG DZZD („ЕНЕРГОМОНИТОР” ООД), за които може да намерите повече информация на сайта им: https://energomonitor.bg/. В допълнение на казаното: компанията е и част от водещите производители в Чехия.

Следващата презентация бе представена от арх. Милан Рашевски от “dPlace” ltd, който изнесе специална лекция на тема: „Интелигентни домове, енергийна ефективност и енергийни симулации”. Арх. Рашевски представи и иновативен европейски проект, в който участва съвместно с Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН, както и с учени от редица други водещи в иновациите страни от ЕС.

Третата презентация ни грабна със своята естественост в представянето на правилата за живот, пречупени през теориите за т.н. окултна архитектура, която ни помага да разберем по-добре самите себе си, но и как да направим по-нормален и полезен периода на съществуването си на тази земя: дори и чрез избора на дом, офис. Защо сферичната форма на жилища, а и на покриви е за предпочитане? Защо и как се пести електроенергия чрез един сферичен покрив? Как да оптимизираме съществуването си. Докато сме тук. Всичко това беше представено в презентацията на инж. Алина Попова на тема „Иновативни подходи при изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни, хармонизиращи, дървени, куполни къщи”. Представените от инж. Попова и нейни разработки предизвикаха непринудена оживена дискусия непосредствено след приключването ѝ. На част от въпросите към инж. Попова отговори и архитект Стефан Вълканов, който е автор на архитектурната част на проекта за сферичните куполни къщи, като бяха засегнати предимствата им. Също така бяха споделени от двамата и редица предизвикателства пред авторския екип, които се отнасят и до полезния модел за този нов за България сегмент в строителството и архитектурата.

Инж. Алина Попова е собственик и управител на иновативно предприятие „Сферата 123” ЕООД, за които проекти може да прочетете повече и на техния сайт: https://www.sferata123.com/.

Следващото представяне беше на г-н Атанас Шереметов, собственик и управител на фирма „Адверсо” ООД, с които може да се запознаете на сайта им: http://adverso-bg.com/. Компанията е производител на дограма за енергийно ефективни куполни къщи, проектирани и изработвани от „Сферата 123” ЕООД. Представената от г-н Шереметов лекция беше на тема „Дървени прозорци и фасади за пасивни къщи. Монтаж и поддръжка”. Методологията  за изработката на този иновативен продукт е изцяло на автора и е уникална не само за нашата страна. Дограмата се произвежда в завод в гр. Пловдив от три вида много качествена дървесина, а обшивката ѝ е изработена от алуминиево покритие. Този иновативен продукт, както и разработката му, която ще бъде патентована в най-скоро време, ще участва в Конкурса на Съвета по иновации през следващата 2019 година.

Последната презентация беше представена от г-н Светлин Добревски, предприемач и собственик на фирма „Пасивна къща България” - първата българска компания акредитирана от “Passivhaus Institut”, Дармщат, Германия да провежда обучение и курсове за „Сертифициран дизайнер-консултант на Пасивни къщи”, с които инициативи може да се запознаете на техния сайт: http://www.passivehousebg.com/bg/. Г-н Добревски изнесе лекция върху следните две теми:  „Ролята на вентилацията за здравословния начин на живот в нисконергийните сгради”, както и по още една тема „Защо и как да инвестираме в енергийна ефективност?”

Презентациите събудиха интереса на всички присъстващи, което доведе до дискусия, която премина в две части, които разделяме по време и след последната презентация. В дискусията се включиха акад. Никола Съботинов, който е бивш председател на БАН, доц. Миглена Николаева - Димитрова, директор на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН; г-жа Десислава Ризова, мениджър проекти в “ЙАФ България” ЕООД, г-н Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството, г-н Александър Банев, председател на УС на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, г-н Петър Петров, председател на Сдружение за иновации в просветата, културата и спорта, г-н Добромир Домусчиев, управител на частна фирма, както и редица други специално поканени участници, между които: учени от БАН и редица университети, представители на строителния бранш, инвеститори, архитекти, както и д-р инж. Надя Николова-Деме, Председател на УС на Софийска Енергийна Агенция „Софена” и бивш директор на дирекция „Европейски програми и проекти” в Столична община, а също и софтуеристи: представители на производството на софтуер за строителството у нас.