Последният продукт на Съвета по иновации е иновационен хъб за стартъпи, коментира доц. Йосиф Аврамов - член на УС на Българска търговско-промишлена палата и Съпредседател на Съвета по иновации към БТПП, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 

Когато научно откритие, патент или технология се превърнат в продукт с добавена стойност и парична възвръщаемост, тогава стават иновация, смята доц. Аврамов. "Доста наши учени не успяват с откритията си да достигнат до пазара. Това е задачата на Съвета по иновации – да опосредства връзката между науката и бизнеса и част от научните открития. В България все пак има значими научни открития. Стъпките в тази посока са да се създаде трансфер на технологии. Съветът по иновации направи към своята структура центъра за трансфер на технологии и иновационна борса", допълва той.

В областта на енергийната ефективност има проект за дървени куполни къщи, разкрива инж. Алина Попова -собственик и управител на „Сферата 123”. "Благодарение на сферичната им форма и дървена конструкция се получават добри показатели на енергийната ефективност и комфорт. С поред изчисления от специализиран софтуер можем да намалим цената на климитизиране на сградата със 70 до 90%. Понеже конструкцията на къщата е лека, това позволява във фундамента ѝ да няма метал. Така нейният обитател в постоянна връзка със земното магнитно поле. Сега сме в техническата фаза на проекта и много скоро вярвам, че ще видим първа реализирана къща на български пазар, а и на Балканите. Добри локации са покрайнините на големите градове, по-близо до природата", категорична е тя.

Повече тук