На форума участва доц.Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Той представи работата на съвета. Той отговори и на предварително поставените въпроси от корейските представители. На делегацията от Република Корея бе представен накратко и Съвета на смесените палати при БТПП и участващите в него Българо-корейски комитет и Търговска и Индустриална Камара на Република България и Република Корея, в чието ръководство е зам. председателя на БТПП г-н Георги Стоев.

Въпроси от корейската делегация към Доц.Йосиф Аврамов, д-р по икономика,Съпредседател на Съвета по иновации при БТПП,Член на УС на БТПП

1-ви въпрос:Каква е настоящата ситуация при индустриите като ИКТ, здравеопазване и чисти технологии. Кои компании от тези индустрии са активни участници на световния пазар (добавят стойност към него)?

Отговор на Йосиф Аврамов: Икономиката на Република България е относително добре развита по отношение на ИКТ сектора и преди всичко в изготвянето на софтуер и аутсорсинга. Нашата страна изостава в областта на чистите технологии, а в областта на здравеопазването регистрира в последните години някои частични успехи. Съветът по иновации фокусира своето внимание в областта на иновативните подходи в икономиката на здравеопазването и на 25.10.2018 г. в БТПП организира Кръгла маса. В областта на ИКТ сектора безспорни лидери на българския пазар, които имат добър износ са фирма „Телерик”, която бе закупена за над 270 млн.$ от концерна от САЩ Прогрес; Сирма, Скейл фокус (член на Съвета по иновации при БТПП) и др., а също и българските филиали на фирмите от САЩ: Вием уеър, Мелексис и др. В областта на здравеопазването безспорни лидери са: фармацевтичната компания Актавис, която е част от израелската ТЕВА, Софарма и др. На Кръглата маса в БТПП приятна изненада поднесоха фирма „Нутриджен” (носител на трета награда в Конурса на Съвета по иновации за 2018 г. за най-успешна иновативна фирма), която от старт ъп стана за 2 години лидер в областта на генетичните изследвания у нас и Микар – иновативна компания за изготвяне на нови лекарствени форми.

 2 -ри въпрос: Как оценявате държавната подкрепа или регулации, свързани с промотирането на индустриите като общо?

Отговор на Йосиф Аврамов: Оценявам като недостатъчна подкрепата на малкия и средния бизнес от страна на българската държава, а също са налице и значителни затруднения при финансирането на МСП от банките и други финансови източници. Например ИАНСМП единствено заплаща част от разходите на недостатъчен брой МСП при тяхно участие в панаири и изложби. Налице е и известна подкрепа и от страна на Министерството на икономиката, както и от двете агенции в неговата структура: Българската агенция за инвестиции и ИАНМСП по отношение на промотирането на някои национални програми като ТЕХНОСТАРС за млади предприемачи, Националния иновационен фонд и др. Координацията между отделните структури на МС не е на висота.  Единствено от полза е Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Според мен не се предвижда и в проектобюджета за 2019 г. достатъчен финансов ресурс в последващи нормативни актове за подпомагане на бизнеса, които да съответстват на заложените мерки в стратегията. Налице е известна конкуренция между БАИ и държавното предприятие, което е в структурата на МИ „Индустриални зони” в промотирането на предимствата на България като добро място за инвестиции, което по принцип е позитивно.