• Bgpredpriemach.com: Съвета по иновации при БТПП връчи наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.

  В категорията „Наи-успешна иновативна фирма“ Комисията присъди две първи награди: 
  -на „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ” АД, Индустриална зона на гр. Божурище. Наградата бе връчена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

  -на „АЛЕКС 1977“ ЕООД. Наградата връчи Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.

  На второ място в същата категория  бе наградена фирма Скейл Фокус АД. Наградата бе връчена от доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП. Третото място в тази категория  комисията присъди на  фирма «Нутриген». Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции.

  В категория „ Най-добър иновативен проект“ на първо място бе награден колектив от Института по Физико химия при БАН за проект ”Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“.

  На второ място в категорията  награда получи колектив от фирма „Разрушител 2016” ООД за проекта ”Прототип на универсален чук с реактивен двигател за разбиване на скали“ На трето място бе награден колектив от Института по обща и инженерна химия при БАН за проект „Нов абсорбционно-адсорбционнен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид.

  Наградите за тази категория се връчиха от Петко Николов, д-р по право, председател на Патентното ведомство;  Александър Минев, д-р по право, зам. -изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; чл. - кор. проф. д-р Костадин Ганев – заместник-председател на БАН, член на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП.

  Номинираните проекти бяха оценени от комисия с председател акад. Никола Съботинов – бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по инновации при БТПП, по критериите: оригиналност на идеята, метод(и) на реализация; качества на реализиращия колектив, очакван/и или постигнат/и бъдещ/и икономически ефект/и от пазарната му реализация,  принос на производството и реализацията на продукта/услугата към опазването на околната среда, обществен ефект.

  Повече на http://www.bcci.bg/news/13732


  Линк
 • Economic.bg: Д-р Петко Николов връчи награди на иноватори

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.

  Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за "Най-добър иновативен проект" за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.
   

   
  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.

  В категория "Най-успешна иновативна фирма" за 2017 г. първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; 

   
  Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.
   
  На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и много други гости. 

  Линк
 • Enterprise.bg: За първото тримесечие на годината имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показател бруто образуване в основен капитал

  Министерство на икономиката подкрепя развитието на иновациите, защото растежът на българската икономика зависи до голяма степен от високотехнологичните компании. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

  По думите на икономическия заместник-министър няколко са посоките на въздействие в подкрепа на предизвикателната среда, в която се развиваме и които биха допринесли за по-висока добавена стойност. От една страна стои работата на Патентното ведомство в контекста на агресивното намаляване на административната тежест, а от друга – подобрените процедури в сферата на иновациите и изпълнението на стратегията за интелигента специализация. Важен фактор е и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която чрез своите схеми съдейства за внедряването на иновациите.

  Зам.-министър Борисов подчерта още, че за първото тримесечие на 2018 година, структурата на БВП показва, че имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показателя бруто образуване в основен капитал, което е показателно за развитието на българската икономика. „Разчитаме, че ръстът на инвестициите ще е съпроводен от разгръщане на инвестиционната дейност на бизнеса“, допълни той.

  По време на събитието заместник-министърът награди фирма „Алекс 1977“ ЕООД в категория „Успешна иновативна фирма“ за предлаганите иновативни продукти, разработени на базата на задълбочени изследвания с български и международни научни колективи, като са насочени към задоволяване на потребностите на голяма група хора. Те са конкурентни и са със значителни предимства пред аналогичните на пазара. Направените производствени и финансови анализи, икономическа и техническа оценка на производството и на продуктите, доказват че предлаганите продукти от компанията са с висок пазарен потенциал.


  Линк
 • Enterprise.bg: За първото тримесечие на годината имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показател бруто образуване в основен капитал

  Министерство на икономиката подкрепя развитието на иновациите, защото растежът на българската икономика зависи до голяма степен от високотехнологичните компании. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

  По думите на икономическия заместник-министър няколко са посоките на въздействие в подкрепа на предизвикателната среда, в която се развиваме и които биха допринесли за по-висока добавена стойност. От една страна стои работата на Патентното ведомство в контекста на агресивното намаляване на административната тежест, а от друга – подобрените процедури в сферата на иновациите и изпълнението на стратегията за интелигента специализация. Важен фактор е и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която чрез своите схеми съдейства за внедряването на иновациите.

  Зам.-министър Борисов подчерта още, че за първото тримесечие на 2018 година, структурата на БВП показва, че имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показателя бруто образуване в основен капитал, което е показателно за развитието на българската икономика. „Разчитаме, че ръстът на инвестициите ще е съпроводен от разгръщане на инвестиционната дейност на бизнеса“, допълни той.

  По време на събитието заместник-министърът награди фирма „Алекс 1977“ ЕООД в категория „Успешна иновативна фирма“ за предлаганите иновативни продукти, разработени на базата на задълбочени изследвания с български и международни научни колективи, като са насочени към задоволяване на потребностите на голяма група хора. Те са конкурентни и са със значителни предимства пред аналогичните на пазара. Направените производствени и финансови анализи, икономическа и техническа оценка на производството и на продуктите, доказват че предлаганите продукти от компанията са с висок пазарен потенциал.


  Линк
 • Kanal3.bg: Д-р Петко Николов връчи награди на най-големите иноватори у нас за 2017 година (СНИМКИ)

  Плакет и почетна грамота получи колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов

   
  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.
   
  Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за най-добър иновативен проект за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование "Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“.
   
  Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.
   
  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта "Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта "Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.
   
  В категория "Най-успешна иновативна фирма" 2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия.
   
  Първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки. Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги. Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.
   
  На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 

  Линк
 • Blitz.bg: Шефът на Патентното ведомство д-р Петко Николов връчи награди на най-големите иноватори у нас за 2017 година (СНИМКИ)

  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт. На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт. Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема. Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото мястозае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“. В категория НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА’2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 


  Линк
 • Politikata.net: ШЕФЪТ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО Д-Р ПЕТКО НИКОЛОВ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИНОВАТОРИ У НАС ЗА 2017 ГОДИНА (СНИМКИ)

  в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.
  На 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации, представен в две категории – най-добър иновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт.

  Председателят на Патентно ведомство връчи наградата с плакет и почетна грамота на БТПП за НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ за 2017 г. на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов. Проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.

  Втора награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали“, а третото мястозае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов абсорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид“.

  DSC05557

  В категория НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА’2017 първо място с плакет и почетна грамота получи „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ АД – завод за производство на конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия; първо място с почетна грамота се присъди на „АЛЕКС 1977“ ЕООД – производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки; Второ място – „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД – българска фирма за аутсорсинг и софтуерни услуги; Трето място – „НУТРИГЕН“ ЕООД – българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек.На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на браншови организации, малкия и среден бизнес и др. 


  Линк
 • Enterprise.bg: Стамен Янев: България може да се превърне в регионален лидер чрез инвестиции и иновации

  Основна цел на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ е да привлича инвеститори най-вече в сферата на производството. Това каза изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП). Същевременно това производство трябва да бъде високотехнологично, да бъде носител на иновационни идеи, допълни той и подчерта, че това е приоритетна задача, свързана с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

  По време на събитието Стамен Янев връчи награда на фирма NutriGen, първата българска компания, която предлага индивидуални решения в сферата на нутригеномиката, разработени на базата на уникалния ДНК профил на всеки човек. Фирмата използва набор от генетични изследвания, съобразени с най-актуалните тенденции в контекста на персонализираната медицина.

  Те представляват иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Предлагат набор от генетични изследвания, с помощта на които може да се определи генетичният потенциал на изследваното лице, както и да се установят здравните рискове, към които е налице генетично предразположение.

  Стамен Янев определи постиженията на компанията, като визиолизирана дефиниция на заложеното от Министерство на икомиката /МИ/ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно проекти в сферата на био и нано технологийте. България може да се превърне в регионален лидер на иновациите и отбеляза, че всяка иновация е свързана с инвестиции, а лидерството е равно на иновации плюс инвестиции


  Линк
 • Телеграф: 23.05.2018 г., стр. 15: Патентното ведомство награди най-големите иноватори

  Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов връчи наградата с пла-кет и почетна грамота на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за „Най-добър иновативен проект за 2017 г." на колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов по време на церемония, която се проведе в понеделник, 21 май. Награденият проект е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, по-лучени при използване на висок процент промишлени отпадъци". Втората награда в същата категория получи д-р на техническите науки Петър Бодуров за проекта „Прототип на универсален чук с ракетен двигател за разбиване на скали", а третото място зае колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Христо Бояджиев за проекта „Нов аб-сорбционно-адсорбционен метод и апарати за очистване на отпадни газове от серен диоксид".

   

  Линк
 • Стандарт, 23.05.2018, стр. 8: БТПП раздаде наградите за иновации

  Съветът по иновации при БТПП връчи традиционните награди на победителите в Петия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2017 г.
  В първата категория с идакет и почетна грамота бе наградена класираната на първо място фирма "Електроинвест" АД, Индустриална зона на гр. Божурище. Тя произвежда конвертори и инвертори за съхранение на електрическа енергия, като 95% от продукцията й е предназначена за износ. Наградата бе връчена от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП на управителя на фирмата Юлиан Торчанов.
  През тази година в тази категория Комисията присъди в тази категория още една Първа награда за иновативната компания "АЛЕКС 1977" ЕООД, производител на иновативни козметични продукти и хранителни добавки на базата на слуз от охлюви и други изследвани биокомпоненти, както и на уникално лекарство за химиотерапия за онкоболни.
  За най-добър инвестиционен проект беше отличен колектив от Института по физикохимия при БАН с ръководител проф. Александър Караманов.


  Линк