По покана на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, фирма Intertek представи новостите в стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO.

Петър Анастасов, маркетинг директор в Intertek, направи преглед на  широкия спектър от промени и нови изисквания в двата ключови и световно признати стандарта за системи за управление на качеството и за управление на околната среда. Акцент бе поставен на новите понятия и концептуалните промени - планиране с оглед на контекста, рисковете и възможностите - превантивната роля на системите за управление - лидерство - вграждане на системата за управление в бизнес процесите.

Преходният период за преминаване към новата версия на стандартите е 3 години от датата на публикуването им – септември 2018 г.

Преходът към новата версия на стандартите може да бъде осъществен само след адаптиране на СУК и СУОС спрямо ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Преходът се осъществява по време на ресертификационен одит или контролен одит с добавено допълнително време, което позволява одитиране на съответната система за управление спрямо всички изисквания на новата версия на стандарта. Сертификатите, издадени спрямо предходните версии на ISO 14001 и ISO 9001, са валидни до 15.09.2018 г.

Презентациите на Intertek можете да проследите  ТУК  и  ТУК

В рамките на събитието,  Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, връчи на „СМОЛ ФУТ” ООД наградата - Първо място с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ, присъдена й вконкурса за най-иновативна фирма. Дружеството е създател и производител на уникален по рода си патентован продукт - надуваеми снегоходки. На фирмата бе връчен и плакет от името на Банка ДСК.