В БТПП се проведе кръгла маса на тема: „Примери за успешни иновации в БАН” и характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тя бе открита от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) и член на УС на БТПП, който бе и модератор на кръглата маса. Приветствия към участниците бяха изпратени от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и от Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието и науката.

 

 

 

Изнесени бяха следните презентации:

С голям интерес бе приета лекцията, продължила над 2 часа, на тема:„Разработване на иновации от стартиращи предприятия“, която представи Калин Маринов, зам.-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове” при Министерство на икономиката. Схемата е отворена за кандидатстване и се приемат проекти по нея до 5 май т.г.

На последвалата дискусия отношение взеха: Тихомира Палова и Емил Коматичев от Министерството на икономиката, Бойко Денчев от Федерацията на научно-техническите съюзи, проф. Стефан Съйнов, БАН, изобретател на уникален метод за холографии, проф. Тодор Русков от Института по ядрени изследвания към БАН и др.