a1a2   В БТПП се проведе Първата международна научна конференция на тема: „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда”. Събитието се осъществи със съдействието на Съвета по иновации и развитие на технологиите, който успешно си партнира с организаторите на форума – фирмите ТелСпек – Канада; ЛимКо интернешънъл – Германия и ВМВ - България  При откриването на конференцията Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП, отбеляза нарастващото значение на "потребителската електроника" за определяне и проследяване факторите на околната среда и състава на храните, които са трудно доловими или са подпрагови за човешките сетива, но оказват значително влияние върху здравето, работоспособността, качеството и продължителността на човешкия живот.

Конференцията премина при изключителен интерес с участието на над 50 представители на науката и бизнеса от България и от чужбина. В програмата  бяха включени следните презентации:

  • ”Сензор за биомониторинг на водата” - д-р Алмут Герхардт и д-р Георге Томас, дм от фирма ЛимКо Интернешънъл, Германия - презентация , филм1 , филм2
  • „Скенер за храни и напитки” - Изабел Хофман, дм, собственик и председател на УС на фирма ТелСпек, Канада и Лари Уилсън, член на УС на фирма ТелСпек - резюме на презентацията ТУК;
  • „Индивидуален детектор за състава на въздуха” - д-р Веселин Василев, дм и инж. Катя Томова – ВМВ България ЕООД. - презентация
  • Научен доклад на тема: „Резултати от използване на някои преносими средства за отчитане и проследяване на определени съставки от въздуха в България“, изнесоха доц. Росен Милетиев и доц. Валери Симеонов от Технически университет, София. Те направиха и видеодемонстрация на някои от използваните в България преносими средства за отчитане и проследяване на определени съставки от въздуха. - презентация

В последвалата дискусия се включиха доц. Емил Влахов, който направи важни пояснения и накратко представи професионална апаратура за отчитане и проследяване на факторите на околната среда, акад. Никола Съботинов от Института по физика на твърдото тяло при БАН; д-р Марко Димитров от Камарата на инсталаторите, Тихомира Палова от Министерството на икономиката, Георги Гушлеков и Методи Амов от иновативната фирма „Скейлфокус”.

След конференцията бяха проведени и срещи-дискусии с български и чуждестранни компании на тема: „Възможности за популяризиране, производство и продажба в България и Югоизточна Европа на продуктите на ЛимКо интернешънъл, ТелСпек и ВМВ България“. Представени бяха изисквания за участие и възможности за представителство на техническите панаири и изложения в България и други балкански страни.