IMG 1338web01 IMG 1363web02

IMG 1318web03 IMG 1355web04

 
   По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в палатата се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”. Участваха над 30 представители на СИРТ, на Съвета на браншовите организации при БТПП, на строителния бизнес, на агенциите за недвижими имоти, на Камарата на архитектите, на науката, на Министерството на икономиката, както и на медиите. Дискусията бе открита от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ. Приветствие от името на Съюза на архитектите в България направи арх.Георги Бакалов, председател на съюза. Той демонстрира пред участниците в Кръглата маса и „Иновативни еко решения в архитектурата  2015”
Бяха презентирани и следните пет доклада:
   След презентациите бе проведена и едночасова дискусия, в която взеха участие: арх.Валери Левиев, управител на Агенция за недвижими имоти „Елтаконсулт”, инж.Александър Банев, председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, Лъчезар Искров, член на ИС на БТПП, доскорошен председател на НСНИ, д-р Марко Димитров, зам.председател на Камарата на инсталаторите,  Ваня Атанасова от МИ и др.
 
   Непосредствено преди Кръглата маса СИРТ проведе годишното си Общо събрание, на което бе актуализиран правилника на съвета, в съответствие с указанията на ИС на БТПП, бяха допълнени критериите за участие и бяха избрани трима нови членове на Комисията за оценка на конкурсите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2015 г., предвид напускане на досегашните.  
 


ЙОСИФ АВРАМОВ