thumb main avramov2Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП проведе Информационен ден за кредитните и за гаранционните продукти на Българска банка за развитие (ББР), както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд. През 2013 г. между БТПП и ББР бе сключен рамков договор за сътрудничество и този Информационен ден бе поредна инициатива по линия на партньорството между двете институции.

Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, откри събитието. Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП, модератор на информационния ден, представи лекторите.

 

 

Изнесени бяха презентации по следните теми:

Участниците - членове на СИРТ, представители на Министерство на икономиката, на браншови организации, иновативни МСП, зададоха десетки въпроси към лекторите и осъществиха лични контакти. Договорени бяха срещи за разглеждане на инвестиционни проекти в Микрофинансиращата институция ДЖОБС.