От името на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТТП се изпрати писмо на председателя на НС г-жа Цецка Цачева, в което се настоява бюджета на БАН през 2016 г. да се увеличи с 25 млн.лв. за иновации и за приложни изследвания. Това е заложено в становището на БТТП за Бюджет 2016.
Вж. Писмо 
ЙОСИФ АВРАМОВ