avramov-1-1 avramov-2
 

Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП се включи в 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството – Европейски ден на предприемача 2015, който се проведе в края на миналата седмица в Интер Експо Център – София.

Съветът подготви специален панел в рамките на форума, който бе подчинен на темата „Предприемачество и наука – за интелигентен растеж“. Модераторът на панела - Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП, подчерта, че усилията на Палатата са насочени към превръщане на научните разработки в работещ бизнес.

Пред участниците в панела – 35 предприемачи от различни сектори на икономиката, бяха направени следните презентации: