УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, ще се проведе Четвъртият конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК.

Във връзка с това, бихме искали да Ви поканим да се включите за  участие в конкурса.

За Ваше улеснение тук може да откриете и критериите за оценка на Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, както и представяне на иновативното предприятие. За целта е необходимо да изпратите анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

 

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност, както те го сториха и преди оценяването на проектите, подадени за 2014 и 2015 г. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите, които бяха допълнени и приети на неговото последно Общо събрание на 08.12.2015 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в сградата на Българска търговско-промишлена палата, ул. Искър № 9 през месец април 2017 г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за най-успешно иновативно предприятие следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

За Ваше улеснение, прилагаме критериите за оценка.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 27.03.2017 г. понеделник, на вниманието на г-н Владислав Величков – технически секретар на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската търговско-промишлена палата, на е-mail: v.velichkov@bcci.bg или v.velichkov@inovacii.eu

В случай, че се предоставят от участниците в двата конкурса  материали по пощата или лично (това през предходните три години е било налице), като мостри на химикали и други изделия, то моля това да се прави това на адрес към г-н Владислав Величков, технически секретар на Съвета по иновации и развитие на технологиите към Българската търговско-промишлена палата, или деловодство на БТПП - 1058 София, ул. Искър 9.

Като разчитаме на Вашата активност и в очакване на предложенията Ви, оставам.

С уважение,

ЙОСИФ АВРАМОВ

Съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП