За втори път Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) връчи в БТПП награди за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2014г. 

Първото издание на конкурса породи интереса на десетки български фирми, което е ясен признак за важността на иновациите за развитието на икономиката на една страна.
Комисия за определяне на победител в конкурса разгледа и оцени 13 проекта по критериите: оригиналност на идеите, методи, икономическа ефективност от реализация и принос към опазване на околната среда.

В категорията "Най-успешна иновативна фирма" на първо място бе отличена "Мобайл Системс" ООД - за създаването на иновативни софтуерни продути. Плакет и грамота връчи председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Втората награда в същата категория - за видеонаблюдение, контрол на достъп до сгради и обекти и проследяването на хора и превозни средства получи "Оптикс" АД, гр. Панагюрище от Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката.

Съпредседателят на Съвета по иновации Йосиф Аврамов връчи трета награда на "Системи Автоматика Технологии" – САТ ООД за разработване на хибридна централна система за управление на нова линия на черно олово.

В категорията "Най-добър иновативен проект" на първо място бе отличен "Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика при БАН" за производство на топлоизолационно пеностъкло от стъклени отпадъци. Наградата бе дадена от зам.-министър на образованието и науката - проф. Костадин Костадинов.

На второ място е "Мейк България" ЕООД за проект "Новаторска изолационна система" Екопур.

Третото място бе за "Виа Стоун" ООД за производство на изолиращи плочки по проект "ЮниСтоунс-България".

Преди официалното събитие Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП проведе кръгла маса, на която бяха представени иновативните проекти "Платформа иновационна борса", "Център за технологичен трансфер" и "Виртуален Офис за Технологичен Трансфер". Целта на проектите е да се изгради "мост" към развитието на иновациите в МСП и старт ъп компаниите.

Презентации и снимки: http://www.bcci.bg/news/9217

Гергана Димова – експерт "Връзки с обществеността"

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Т: +359 2 8117 616 M: +359 878 865 704