В БТПП по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ) се състоя кръгла маса на тема: „Ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността на електрониката и електротехниката в Република България”Тя бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП. Представени бяха предимствата и проблемите пред този подотрасъл на българската индустрия: Актуално развитие на иновациите в електрониката и електротехниката в Република България”. Презентацията направи доц. Румен Атанасов, председател на УС на Българската асоциация на електротехниката и електрониката .”ТУК. В този подотрасъл на българската индустрия работят при средна работна заплата 900 лв. над 43 000 инженери и работници, които реализират общ обем на продажби над 1,6 млрд лв. Втората презентация на тема: „Нови разработки за електромобили” ТУК направи проф.Енчо Попов, учен и изобретател, награден от президента на Република България с най-високото българско отличие орден „Стара планина”, първа степен за изключителни научни постижения. Част от тях са внедрени във фирма „Алмот”, гр.Стара Загора.

В последвалата дискусия предложения и препоръки за подобряване на връзката на науката с представителите на бизнеса от подотрасъл „Електроника и електротехника” направиха: г-н Иван Куков, управител на водещата фирма за производството и монтажа на елтабла и на фотоволтаични панели ФИЛКАБ, акад. Никола Съботинов, Боян Захариев и Грета Ганчева, представители на Индустриален клъстер „Електромобили”, които отправиха предложения за предстоящата за отваряне през месец декември 2016 г. схема по ОПИК „Развитие на клъстерите в България”. На Информационния ден присъстваха и представители на браншови организации при БТПП с предмет на дейност в областта на производството и реализация на изделия от електрониката и електротехниката.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo

EXCELLENT SME