Untitled

В Дома на Европа се проведе Европейски ден на предприемача 2016  под наименованието: „Добри практики и перспективи”, в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия.. Той се организира от Научно-изследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на: Представителството на ЕК в България и на Министерство на икономиката. На официалното откриване на форума приветствия произнесоха: Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката, и чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, зам.-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на СУ „Св. Климент Охридски“.

Акцент на форума бе участието на млади предприемачи в новосъздадени фирми – стартъпи. Презентации направиха млади предприемачи, които успешно развиват собствен бизнес, реализиран с помощта на акселератори и на някои европейски програми като „Техностарс”, „Еразъм за млади предприемачи” и др.

Представители на две български банки - „УникредитБулбанк” и „СИБАНК”, представиха своите банкови продукти, предназначени за кредитиране и за дялово финансиране на новосъздадени фирми на млади предприемачи.

БТПП традиционно участва на Европейския ден на предприемача. Презентация на тема „Виртуален иновационен консултант, базиран на платформа “Иновационна борса" и “Център за технологичен трансфер" – два нови проекта, предназначени за иноватори и стартъпи”,  представи доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) и член на УС на БТПП.

 

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo

EXCELLENT SME