Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП  организира кръгла маса на тема: „Иновациите в отраслите Геология, Минна индустрия и Производство на строителни материали в Република България” на 10 февруари 2014 г. - понеделник, от 10:45 ч. сградата на Палатата.

Лектори ще бъдат учени и изследователи от Българска минно-геоложка камара, Институт по геология при БАН, Клъстър Средногорие Мед.

Можете да се запознаете с програмата  ТУК

За допълнителна информация и заявяване на участие в срок до 7 февруари: тел.: 02 8117 494 02, 8117 494, факс: 987 32 09 и e-mail:  m.markova@bcci.bg или office@inovacii.eu

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo

EXCELLENT SME