Съвета по Иновации при Българска търговско-промишлена палата организира кръгла маса на тема: “Иновативни подходи в икономиката на здравеопазването”.

Събитието ще се проведе на 25 октомври 2018 г., четвъртък от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

Ще бъдат представени презентациите на:

- Плумелина Мичева, изпълнителен директор на Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс към Министерството на здравеопазването;

Тема: „Възможности за балнеолечение в лечебните бази на специализираните болници за рехабилитация, обединени в Национален комплекс“

- доц. д-р Александър Жеков – председател на Национално Младежко Сдружение за Здравна Политика и Мениджмънт, Департамент "Здравеопазване и социална работа", НБУ;

Тема: ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ В ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА И ОЦЕНКАТА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

- д-р Александър Фудулски, хирург-ортопед, специализиран в хирургия на пръстите на ръката в МБАЛ "ПОЛИМЕД",

Тема: "Иновативни подходи в хирургията на ръката"

- проф. Александър Ташев, Лесотехническия университет – София;

Тема: “Българските лечебни растения”

- Димитър Димитров, съучредител на Micar Innovation и инициатор на ESF.Life; Тема: Здраве и наука за живота Клъстер България - ESF.Life - първият биотехнологичен клъстер в България.

Тема: Връзката между новите технологии и здравеопазването. Микар Иновейшън - фабрика за намиране на нови лекарствени молекули.

- Михаил Василев, управител на Консорциум Виртур;

Тема: “Иновации в здравния туризъм”

- Борис Колев (Съосновател и управляващ директор) и Марта Михайлова (Главен лекар генетик) на NutriGen;

Тема: "Българските иновации в Генетиката"

В края на събитието ще се проведе дискусия с участието на представители на научната общност, медицинската практика, фармацията, генетичните и клиничните изследвания и на инвеститори в иновацинни проекти.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. На 23.10.2018 г. 

Заявяване на участие на e-mail: eskenazi.kristina@ или на e-mail: innovationbcci@gmail.. Посочените имейли са на техническия секретар на СИ при БТПП г-жа Кристина Ескенази.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo

EXCELLENT SME