Събитието ще се проведе на 7 септември 2018 г., петък от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

13,40 ч. – 14,00 ч. Регистрация

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,45 ч. Презентация на проф.д-р Галя Ангелова, Завеждащ секция в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН; ръководител на Международния научен интердисциплинарен проект АКОМИН; Презентацията е на тема: „Преимущества на проект АКОМИН”

14,45 ч. – 15,25 ч. Презентация на доц.д-р Емануил Атанасов, Ръководител на направлението в ИИКТ при БАН, което оперира с най-мощния суперкомпюттър в Република България, инсталиран в Института за информационни и комуникационни технологии при БАН. Презентацията е на тема „Функционални характеристики и приложение в българската икономика на суперкомпютъра”

15,25 ч. - 16,05 ч. Презентация на проф.д-р Александър Караманов, Институт по физикохимия при БАН на тема:” Използване на индустриални отпадъци като суровини за нови строителни материали – част от дейността на Център за Компетентност  „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

16,05 ч. - 17,00 ч. Дискусия с участието на представители на научната общност и на инвеститори в иновацинни проекти.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации
при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 06.09.2018 г.
Заявяване на участие на e-mail:eskenazi.kristina@gmail.comили на e-mail:innovationbcci@gmail.com. Посочените имейли са на техническия секретар на СИ при БТПП г-жа Кристина Ескенази.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo

EXCELLENT SME