thumb main 300IMG 0726

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Иновативни технологии, реализирани от преподаватели и изследователи от Техническия университет – София”. Събитието се проведе в БТПП и бе организирано съвместно с Научноизследователския сектор при Техническия университет – София. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците отправи и Васил Тодоров, д-р по право, главен секретар на БТПП.

Основен доклад на тема “Иновациите в т.нар. умни индустрии” изнесе проф. д-р инж. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет при ТУ-София. Презентация на тема: „Трансфер на технологии: минало, настояще и бъдеще” представи доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, заместник-ръководител на Научноизследователския сектор при ТУ-София и изпълнителен секретар на Съвета по иновации при БТПП. Презентация на тема „Човешкият фактор и иновативните технологии” изнесе доц. д-р инж. Васил Гълъбов, заместник-декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към ТУ-София и ръководител на Лаборатория към София Тех Парк.

  В дискусията се включиха и доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център, доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, Георги Гушлеков, председател на Асоциацията за иновативно развитие и др.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo