IMG 9521

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Представяне на иновативни проекти пред членовете на Съвета по иновации“. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Представени бяха следните осем проекта:

В дискусията се включиха: акад. Никола Съботинов, доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер Център, Недялко Дервенков от Асоциацията на стартъп общността, д-р на техническите науки Мария Стефанова от ЦИИТ „Глобъл” и др.

Преди кръглата маса Съветът по иновации проведе своето годишно Общо събрание, на което бяха приети Отчет за  работата и изменение на Правилника на Съвета.

Общо събрание  направи промени в Бюрото на Съвета и в съответствие с новите промени в Правилника избра почетни и асоциирани членове на Съвета. Освободен бе досегашният член на Бюрото проф. Иван Атанасов, завеждащ секция в Агробиоинститут при Селскостопанската академия. За нов член на Бюрото бе избран зам.-ректорът по научната част на Софийския университет „Св. Климент Охридски” чл. кор. проф. Николай Витанов, физик. За заместващ член на досегашния член на Бюрото доц. Румен Атанасов бе избрана проф. Габриела Маринова, завеждащ секция в Института по криобиология при Селскостопанската академия. Общото събрание гласува почетни членове на Съвета: акад. Александър Попов, химик, и чл. кор. проф. Стефан Хаджитодоров, който в периода 2011-2014 г.  бе съпредседател на Съвета. Те са учредители на Съвета. За асоциирани членове бяха гласувани: Тихомира Палова, държавен експерт в Министерството на икономиката (излъчена от министъра на икономиката,  от четири години член на Бюрото на съвета) и Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк (персонално поканен от ръководството на СИ).

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo