29873084 441600732971754 730250061596689864 o

В БТПП на 30.03.2018 г. по инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състояКРЪГЛА МАСА на тема: "Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България". Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Встъпителен доклад на тема: Как да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация с имиджова търговска марка ”БУЛТЕРМА”? изнесе доц. д-р Йордан Йорданов, зам.председател на Сдружение „Туризъм”, преподавател в Катедра „Икономика” в Лесотехническия университет, гр.София. Презентация на тема:”Адаптиране на предприемачески практики при прилагане на интегриран модел за винен туризъм.” представигл. ас. д-р Светлана Станева, преподавател в Лесотехнически университет, гр.София, факултет "Стопанско управление"; катедра "Икономика"; консултант по винен туризъм на няколко известни винени бранда. Последните два доклада бяха изнесени от представители на Геолого-географския факултет на СУ”Климент Охридски”, катедра „География на туризма”. Презентация на тема: „Градският туризъм през ХХІ век" представи гл.асистент, д-р Атанас Казаков, преподавател в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Презентацията на тема: "Предимства от въвеждането на "Иновативен бранд България” и на „Иновативен бранд София"” бе изнесена от Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св.Климент Охридски”, която аргументира необходимостта от тяхното създаване.

В дискусията се включиха: Веселин Банковски, председател на Сдружение за малкия и средния бизнес в туризма; Чавдар Русев, изпълнителен секретар на Асоциацията на планинските общини; доц.Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН; доц.Георги Райчевски, програмен директор в ГИС Трансфер център; Димитър Семерджиев, бивш ръководител на големи туристически структури и др.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo