По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП стартира Петият конкурс за иновации за 2017 г.. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2017 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2017 г.“. За първи път през настоящата година в конкурса в категорията „Най-добър Иновативен проект за 2017 г.“ ще бъдат поканени и старт ъп компании.

Конкурсът  се организира съвместно с Българската академия на науките, EEN при БТПП и със съдействието на Българската банка за развитие.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото последно Общо събрание на 10.05.2017 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, в присъствието на представители на министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии и др.

Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2017 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 23 април 2018 г., на вниманието на Кристина Ескенази – технически секретар на Съвета по иновации на E-mail: innovationbcci@gmail.com или eskenazi.kristina@gmail.com

Приложение:

Писмо–покана за участие

Комисия за оценяване на предложенията

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo